ORIGINAL ARTICLE
Structural Aspects of Railway Truss Bridges Affecting Transverse Shear Forces in Steel-Concrete Composite Decks
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Technology, Institute of Structural Engineering, Poland
 
 
Online publication date: 2015-03-01
 
 
Corresponding author
Wojciech Siekierski   

*Poznan University of Technology, Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Piotrowo 5, 60-965 Poznan, Poland, tel.48616475834
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;15(4):113-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the steel-concrete interface, the horizontal shear forces that are transverse to cross beams occur due to joint action of the steel-concrete composite deck and the truss girders. Numerical analysis showed that values of the forces are big in comparison to the longitudinal shear forces. In both cases extreme force values occur near side edges of a slab. The paper studies possibilities of reduction of these shear forces by structural alterations of the following: rigidity of a concrete slab, arrangement of a wind bracing, arrangement of concrete slab expansion joints. An existing railway truss bridge span has been analysed. Numerical analysis shows that it is possible to reduce the values of shear forces transverse to cross beams. It may reach 20% near the side edges of slabs and 23% in the centre of slab width.
 
REFERENCES (8)
1.
Furtak K., Mosty zespolone, PWN, Warszawa 1999.
 
2.
Hou W., Ye M., Design methods of headed studs for composite decks of through steel bridges in high-speed railway, J. Cent. South Univ. Technol., 18 (2011) 946-952.
 
3.
Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W., Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe, WKŁ, Warszawa 2007.
 
4.
Siekierski W., Analiza numeryczna sił rozwarstwiających w pomoście zespolonym przśsła kratowego, Inżynieria i Budownictwo, 12 (2011) 674-676.
 
5.
Siekierski W., Kolejowe przśsła kratownicowe z pasem sztywnym, Inżynieria i Budownictwo, 2 (2010) 97-99.
 
6.
Siwowski T., Sobala D., Śśczka L., Analiza przyczyn pśkania zespolonej poprzecznicy kratowego mostu wiaduktu kolejowego, konferencja naukowotechniczna, Mosty zespolone”, Kraków 7-9.05.1998, 357-366.
 
7.
Xue D., Liu Y., Yu Z., He J., Static behavior of multi-stud shear connectors for steel-concrete composite bridge, Journal of Constructional Steel Research, 74 (2012) 1-7.
 
8.
Ye M., Huang Q., Wu Q., Analysis of steel-concrete composite structure with overlap slab of Xingguang bridge, J. Cent. South Univ. Technol., 14 (2007) 120-124.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top