ORIGINAL ARTICLE
A Numerical Analysis of the Resistance and Stiffness of the Aluminium and Concrete Composite Beam
 
More details
Hide details
1
Poznan University of Technology, Institute of Structural Engineering, Poland
 
 
Online publication date: 2015-03-01
 
 
Corresponding author
Łukasz Polus   

*Poznan University of Technology, Institute of Structural Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Piotrowo st 5, 60-965 Poznan, Poland, tel. +48616652401
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;15(4):99-112
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In this paper a numerical analysis of the resistance and stiffness of the aluminium and concrete composite beam is presented. Composite aluminium and concrete structures are quite new and they have not been thoroughly tested. Composite structures have a lot of advantages. The composite aluminium and concrete beam is more corrosion-resistant, fire-resistant and stiff than the aluminium beam. The contemporary idea of sustainable buildings relies on new solutions which are more environmentally friendly. Aluminium is lighter and more resistant to corrosion than steel, which is often used in composite structures.
 
REFERENCES (8)
1.
Giżejewski M.: Budownictwo ogólne, Tom 5, Stalowe konstrukcje budynków, projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeñ, Arkady, Warszawa 2010.
 
2.
Gwóźdź M.: Problemy projektowe współczesnych konstrukcji aluminiowych, Czasopismo Techniczne, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2007.
 
3.
Kmiecik P., Kamiñski M.: Modelling of reinforced concrete structures and composite structures with concrete strength degradation taken into cosideration, Archives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. XI, No. 3, 2011.
 
4.
Kucharczuk W., Labocha S.: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków, Arkady, Warszawa 2007.
 
5.
Mromliñski R.: Konstrukcje aluminiowe, Arkady, Warszawa 1975.
 
6.
PN-EN 1994-1-1, Eurokod 4, Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowobetonowych Czêść 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, Polski Komitet Normalizacyjny 2008.
 
7.
PN-EN 1999-1-1, Eurokod 9, Projektowanie konstrukcji aluminiowych, Czêść 1-1: Reguły ogólne, Polski Komitet Normalizacyjny 2011.
 
8.
PN-EN 1992-1-1, Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Czêść 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków, Polski Komitet Normalizacyjny 2008.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top