ORIGINAL ARTICLE
Selected Problems of Applying the Law in Adaptation and Modernization of Buildings in Poland
 
 
More details
Hide details
1
Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Podchorążych st 1, 30-084 Kraków, Poland
 
 
Online publication date: 2016-07-14
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;21(2):53-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Chosen problems of law implementation in the contemporary process of building’s modernization in Poland. One of the major problems in the contemporary process of building’s modernization in Poland is the pluralism of different interpretations of chosen legal terms, existing in the contemporary building code. Incorrect interpretation, results in the incorrect application to the authorities for the proper building permit and as the effect, it causes the lost of time and money. The article tries to identify some of these problems and seeks the solution to solve them, through the evolutionary method of building law creation.
 
REFERENCES (14)
1.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz.1623 ze zmianami.
 
2.
II SA/Kr 193/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-13, publikacja internetowa.: http://www.orzeczenia-nsa.pl/w..., pobrano 7.12.2014.
 
3.
II SA/Kr 797/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-31, publikacja internetowa.: http://www.orzeczenia-nsa.pl/w..., pobrano 7.12.2014.
 
4.
II SA/Gl 524/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-11-30, publikacja internetowa.: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/d..., pobrano 7.12.2014.
 
5.
II SA/Gd 425/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-10, publikacja internetowa.: http://www.orzeczenia-nsa.pl/w... pobrano 7.12.2014.
 
6.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Dz.U. z 1994 Nr 85 poz. 388 ze zmianami.
 
7.
Sokołowska M. Odpowiednie wydzielenie lokali w budynku pozwala dalej kwalifikować go jako jednorodzinny, ABC Wolters Kluwer business; publikacja internetowa z dnia 2.10.2013, http://www.budownictwo.abc.com..., pobrano 1.12.2014.
 
8.
Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Departament Mieszkalnictwa, z dnia 5 marca 2014 r. znak DM-Vpk-722-2/14 w sprawie wydzielania przez deweloperów wielu lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych.
 
9.
I OSK 1653/11 - Wyrok NSA z 2012-02-08, publikacja internetowa.: http://www.orzeczenia-nsa.pl/w..., pobrano 7.12.2014.
 
10.
Kodeks Urbanistyczno - Budowlany, projekt przyjęty przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego w dniu 16 kwietnia 2014 r., publikacja internetowa.: http://www.mir.gov.pl/Budownic..., pobrano 5.08.2014.
 
11.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, znak RM-10-56-13, Warszawa 26 sierpnia 2014, druk sejmowy nr 2710, publikacja internetowa.: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n..., pobrano 5.11.2014.
 
12.
Komunikat nr 33 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Bud. w dniu 29 stycznia 2014 r., publikacja internetowa.: http://www.mir.gov.pl/Budownic..., pobrano 4.12.2014.
 
13.
Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw /druk nr 2710/ z dnia 4 grudnia 2014 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw /druk nr 2710/, znak INF-0141- 4 -14, publikacja internetowa.: http://orka.sejm.gov.pl/opinie..., pobrano 22.12.2014.
 
14.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top