ORIGINAL ARTICLE
Ranges of Backwater Curves in Lower Odra
 
 
More details
Hide details
1
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland
 
 
Online publication date: 2019-01-03
 
 
Publication date: 2018-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(4):25-35
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, the backwater curve ranges at the mouth of the Odra River with changing boundary conditions were analysed. The aim of the study is to determine which boundary condition, i.e. stage of lower cross-section or flow in upper cross-section, has a greater impact on the formation of the backwater curve at the mouth of the Odra River. Due to the complicated system of the Lower Odra River network (Międzyodrze and Dabie Lake), the analysis takes into consideration a section of the Odra River from a weir in Widuchowa upwards, thereby accepting as an axiom that the cross-section in Widuchowa is within the range of sea impact, regardless of other hydrological conditions.
 
REFERENCES (8)
1.
Buchholz W., Materiały do monografii dolnej Odry, Gdańsk, IBW w Gdańsku, 1990.
 
2.
Buchholz W., Monografia dolnej Odry, Gdańsk, IBW w Gdańsku, 1991.
 
3.
Jaworowska B., Szuster A., Utrysko B.: Hydraulika i hydrologia, Warszawa, Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
 
4.
Kurnatowski J., Współczynniki szorstkości koryt dolnej Odry, Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004.
 
5.
Kurnatowski J., Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011.
 
6.
Meyer Z.: Piętrzenie wiatrowe w ujściu rzeki w warunkach silnych wiatrów, Warszawa, Międzynarodowa Konferencja pn. Odrzańska Droga Wodna-Stan obecny i perspektywiczny, 2010.
 
7.
Meyer Z.: Backwater Curve Formulae for Lower Odra River, International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, Vienna, (2011) 253-259.
 
8.
Libront D.: Analiza wpływu współczynnika szorstkości na wiatrową krzywiznę spiętrzenia, Regionalne problemy gospodarki wodnej i hydrotechniki. Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top