ORIGINAL ARTICLE
Presentation of Functional, PPS and Hall’s Methods in Comparison with other Research on Space Quality / Prezentacja Metod: Funkcjonalnej, Pps I Hall’A Na Tle Innych Badań Jakości Przestrzeni
 
More details
Hide details
1
Silesian University of Technology, Faculty of Architecture, Gliwice, Poland
 
 
Publication date: 2023-06-12
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;16(1):83-93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The end of the twentieth century was a period in which the need for quality control was developing in all areas of life in post-industrial countries. The impulse for the development of numerous methods of evaluating the quality in architecture and construction was "Green Paper" and "Agenda 21" concerning the idea of sustainable development. First of all, creation of a system of evaluation criteria is the basis for elaboration of any system of quality control. Several years of cooperation between J. Serdyńska and the author resulted in a cycle of studies on urban public space (squares in the city of Katowice) based upon functional, Hall’s and PPS methods. This study aims to embed them in a typology of other studies of space quality.
 
REFERENCES (14)
1.
Bujniewicz Z., Kossak-Jagodzińska A., Serdyńska J.: Place Katowic wobec redefinicji funkcji przestrzeni publicznej współczesnego miasta.[w:] Przestrzeń publiczna współczesnego miasta. T1, Kraków, 2005, 87÷97.
 
2.
Kossak-Jagodzińska A, Serdyńska J.: Place Katowic - próba usystematyzowania ich funkcji w mieście. [w:] Nowoczesność w architekturze. Zabrze -scalanie przestrzeni miejskiej, Gliwice, 2008, s.151-165.
 
3.
Kossak-Jagodzińska A., Serdyńska J.: Place Katowic - przestrzeń publiczna czy odspołeczna. [w:] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, Zielona Góra, 2009, s. 309-322.
 
4.
Kossak-Jagodzińska A., Serdyńska J.: Place Katowic w świetle metody PPS. [w:] Przegląd budowlany nr 4, Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych, Warszawa, 2011, s.135-137.
 
5.
Hall E.T.: Ukryty wymiar, PIW, Warszawa, 1978.
 
6.
White W. H.: Social Life of Small Public Spaces; New York; 1980r.
 
7.
Jak przetworzyć Miejsce. Przewodnik kreowania udanych przestrzeni publicznych; Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, [dostępny w internecie 1. 07. 2012] http://www.sak.org.pl/index.ph....
 
8.
Monografia wieloautorska pod red. Niezabitowskiej M. i Masły D.: Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego. Wydawnictwo Pol. Śląskiej, Gliwice 2007.
 
9.
Preiser.W, Rubinowicz H. White E.: Post-Occupation Evaluation. Van NostrandReinhold, New York, London, Melbourne, 1988.
 
10.
Niezabitowska Elżbieta; Post-Ocupation Evaluation, Architektura i Urbanistyka 2/2008.
 
11.
Preiser W., Vischer J. C.: Assessing Building Performance, 2005.
 
12.
Bonenberg W.: Cityscape San Francisco. Pol. Poznańska, Poznań, 2013.
 
13.
Antrop M.: The "Natural" way of visual image interpretation for landclassifi cation and land-scape planning. Toulouse, Actes du Symp. Intern. de la Comm.VII de la Soc. Intern. de Photogramm. et de Télédétection, ed.GDTA, Intern.Archives of ISPRS, Vol .24-VII/1, 1982.
 
14.
Metody badań naukowych, http://pl.wikipedia.org/wiki/M....
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top