ORIGINAL ARTICLE
Horticultural Therapy in Greenery Design. Example of the “Światło” Hospice in Toruń
 
More details
Hide details
1
Faculty of Earth Sciences and Spatial Planning, Nicolaus Copernicus University, Toruń
 
 
Online publication date: 2020-11-09
 
 
Publication date: 2020-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2020;30(3):1-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the article is to present the method of horticultural therapy (gardening therapy) and its application in designing green areas using the example of the sensory garden at the “Światło” hospice in Toruń. The issue of horticultural therapy and its use in shaping green areas was raised due to the important role of greenery in human life (e.g. they absorb pollutants, produce oxygen, perform an insulating function) and the growing importance of horticultural therapy in the design of usable areas. The final effect of this research process is the design of a sensory garden based on horticultural therapy. The concept uses selected types of greenery which, through their properties, have a positive effect on the well-being and health of patients and, indirectly, the inhabitants of the entire city.
 
REFERENCES (55)
1.
Birdsall, M 2013. Parklets: Providing Space for People to Park…Themselves. ITE Journal 83, 36-38.
 
2.
Bykowska, J 2017. Rośliny drzewiaste w hortiterapii. W: Krzymińska, A Hortiterapia jako element wspomagający leczenie tradycyjne. Poznań : Rhytmos, 29-39.
 
3.
Buze, E 1990. Dokumentacja ewidencyjna „Katalog parków województwa toruńskiego” dla zespołu dworsko-parkowego w roku 1990, s. 16-22.
 
4.
Chojecka, A 2014. Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Rynek - Społeczeństwo – Kultura 1, 54.
 
5.
Cielecka, A 1986. Zieleń w miastach. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 058, 104.
 
6.
Cylkowska-Nowak, M i Tobis, S 2014. Zastosowanie hortikuloterapii w gerontologii. Gerontologia Polska 22, 182-185.
 
7.
Czałczyńska-Podolska, M i Rzeszotarska-Pałka, M 2016. Ogród szpitalny jako miejsce terapii i rekonwalescencji. Kosmos 65, 609-610.
 
8.
Dąbski, M, Dudkiewicz, M, Durlak, W Konopińska-Mamej, A 2015. Rola i kształtowanie zieleni w otoczeniu szpitali. Przestrzeń i Forma 24(1), 41-56.
 
9.
Dudkiewicz, M, Marcinek B, Tkaczyk, A 2014. Idea ogrodu sensorycznego w koncepcji zagospodarowania atrium przy Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 13, 72-73.
 
10.
Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 
11.
Ferrini, F 2003. Horticultural therapy and its effect on people’s health. Advances in Horticultural Science 17(2), 78-81.
 
12.
Górska-Kłęk, L, Adamczyk, K i Sobiech, K 2009. Hortitherapy - complementary method in physiotherapy. Physiotherapy 17, 71-76.
 
13.
Gulczyńska, A 2017. Horticultural Therapy and Gardening – Comparison of Dimensions. Studia Edukacyjne 46, 350-354.
 
14.
Kaplan, G 2019. Evaluating the roles of green and built-up areas in reducing a surface urban heat island using remote sensing data. Urbani Izziv 30 (2), 105–112.
 
15.
Latkowska, MJ i Miernik, M 2012. Ogrody terapeutyczne – miejsca biernej i czynnej „zielonej terapii”. Czasopismo Techniczne. Architektura 109 (8A), 247-250.
 
16.
Lewandowska, A 2015. Ekoinnowacje w zrównoważonym budownictwie – wprowadzenie do zagadnienia. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4, 37.
 
17.
Lewandowska, A i Rogatka, K 2017. Zielona architektura terenów zurbanizowanych w świetle koncepcji ekologizacji miasta. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 62(1), 62-63.
 
18.
Łukasiewicz, A i Łukasiewicz, Sz 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
 
19.
Majkowska-Gadomska, J, Mikulewicz, E i Dobrowolski, A 2016. Hortiterapia – nowoczesna forma leczenia. W: Płoszaj-Witkowska, B Hortiterapia – terapia wspomagająca rehabilitację dzieci i dorosłych. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, Olsztyn, 75-86.
 
20.
Malec, T 2012. Ogrody wertykalne w przestrzeni polskich miast. Czasopismo Techniczne. Architektura 109 (6A), 300.
 
21.
Małuszyńska, I, Caballero-Frączkowski, WA i Małuszyński, MJ 2014. Zielone dachy i zielone ściany jako rozwiązania poprawiające zdrowie środowiskowe terenów miejskich. Inżynieria Ekologiczna 36, 44-47.
 
22.
Messer Diehl, ER 2007. Definitions and Positions. American Horticultural Therapy Association 1, 1-7.
 
23.
Patro, M i Koper, A 2016. Ogrody wertykalne jako efektowny element zieleni w krajobrazie zurbanizowanym. Budownictwo i Architektura 15(3), 147-148.
 
24.
Płoszaj-Witkowska, B i Bastek, J 2017. Hortiterapia dla seniorów. W: Małyska, A Starość - jej potencjał, trudy i wyzwania. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM, Katedra Teorii Wychowania UWM, 60-62.
 
25.
Pudelska, K, Dudkiewicz, M, Durlak, W i Parzymies, M 2015. Dobór roślin do ogrodu sensorycznego. W: Wdowiak, A i Tucki, A Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka: monografia. Włodawa: Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medyczne, 64-67.
 
26.
Rogatka, K, Środa-Murawska, S, Biegańska, J, Grzelak-Kostulska, E i Chodkowska-Miszczuk, J 2015. Środowisko przyrodnicze a planowanie przestrzenne. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 43, 303-306.
 
27.
Stepulak, MZ 2018. Znaczenie hortiterapii w wychowaniu rodzinnym. Roczniki Pedagogiczne 10(46), 73; 2018. Znaczenie hortiterapii w pracy z osobami starszymi. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy 29, 144-146.
 
28.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia (Uchwała Nr 805/18 RMT z dnia 25 stycznia 2018 r.).
 
29.
Sudra, P 2015. Usługi ekosystemowe na tle wybranych koncepcji ekologii miasta. Człowiek i Środowisko 39, 63-68.
 
30.
Szczepanowska, HB 2012. Miejsce terenów zieleni w strukturze zintegrowanego projektowania, zarządzania i oceny ekologicznej inwestycji miejskich. Człowiek i Środowisko 36, 26-29.
 
31.
Szczepańska, M 2010. Zielony dach - niecodzienne miejsce wypoczynku i rekreacji. Studia Periegetica 4, 164-165.
 
32.
Tokarska, A i Osyczka, D 2011. Zielone dachy, jako odpowiedź na intensywną zabudowę miast. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 143(23), 9-14.
 
33.
Tokarska-Osyczka, A i Osyczka, D 2017. Parki kieszonkowe – trend w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 168(48), 84.
 
34.
Trzaskowska, E 2010. Wykorzystanie roślin w projektowaniu architektonicznym (pnącza, ogrody wertykalne). Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych 6, 112-119.
 
35.
Virtudes, A 2016. Benefits of Greenery in Contemporary City. IOP Conference Series Earth and Environmental Science 44, 1-5.
 
36.
Witczak, Ł i Macias, A 2016. Wpływ człowieka na tereny biologicznie czynne w mieście na przykładzie klinów zieleni w Poznaniu. Badania Fizjograficzne, Seria A - Geografia Fizyczna 67, 284-285.
 
37.
 
38.
 
39.
 
40.
 
41.
 
42.
 
43.
 
44.
 
45.
 
46.
 
47.
 
48.
 
49.
 
50.
 
51.
 
52.
 
53.
 
54.
 
55.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top