ORIGINAL ARTICLE
Glaciotectonically Deformed Lignite Deposits In The Area Between Łagówek And Sieniawa, Western Poland
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Adam Mickiewicz University, Department of Environmental Geology, B. Krygowskiego st 12, 61-680, Poznań, Poland
 
2
Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland
 
 
Online publication date: 2018-07-10
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(1):159-171
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The Sieniawa Lignite Mine, situated between Łagówek and Sieniawa in western Poland, has been operating for nearly 150 years. This territory was strongly affected by the Scandinavian ice sheets during the Pleistocene. The depth of these deformations reaches the main and currently exploited lignite seam of Miocene age, the second Lusatian lignite seam (LLS-2). Analysis of drilling profiles and observations of the lignite opencast walls allow documentation of the diversity and abundance of glaciotectonic deformation structures within Neogene and Quaternary sediments, which include upright and recumbent folds, normal and reversed faults, complementary joint sets, injection structures as well as shear surfaces.
 
REFERENCES (15)
1.
Aber J.S., Ber A.: Glaciotectonism. Developments in Quaternary Science 6, Amsterdam, Elsevier 2007.
 
2.
Ciuk E.: Types of brown coal deposits within coal-bearing formations of continental Tertiary of Poland, 23rd Geological Congress, Prague, (1968) 119-134.
 
3.
Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Sieniawa 1, wykonana w oparciu o umowę nr 02-020 z dnia 14.05.2002 r., Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu „PROXIMA” S.A., Wrocław, 2002.
 
4.
Dyjor S.: Zaburzenia glacitektoniczne na obszarze Ziemi Lubuskiej. I Sympozjum Glacitektoniczne, Zielona Góra, Wydawnictwo Uczelnianie Wyższej Szkoły Inżynierskiej im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze, (1974) 71-90.
 
5.
Eissmann L.: Quaternary geology of eastern Germany (Saxony, Saxon- Anhalt, South Brandenburg, Thuringia), type area of the Elsterian and Saalian Stages in Europe, Quaternary Science Reviews, 21 (2002) 1275-1346.
 
6.
Jaroszewski W.: Rozważania geologiczno-strukturalne nad genezą deformacji glacitektonicznych. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 61 (1991) 153-206.
 
7.
Kasiński J.R., Piwocki M.: Low rank coals in Poland: prospection, mining, progress, In: Jureczka J., Podemski M. (Eds.), Proceedings of the IV European Coal Conference, Polish Geological Institute Special Papers, 7 (2002) 18-30.
 
8.
Kot W.: 2017. Deformacje glacitektoniczne na obszarze górniczym KWB Sieniawa Sp. z o.o., Praca magisterska, Archiwum Instytutu Geologii UAM, Poznań, (2017) 1-69.
 
9.
Kot W., Widera M.: The area between Łagówek and Sieniawa in western Poland: the most glaciotectonically deformed lignite deposits in the world. CGE-2017 - 2nd Second International Conference "Challenges in Geotechnical Engineering”. November 20th-23th 2017, Kyiv, Ukraine (2017) 46-47.
 
10.
Szuflicki M., Malon A., Tymiński M. (Eds.): Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2016. Państwowy Instytut Geologiczny, (2017) 1-475. http://geoportal.pgi.gov.pl/su....
 
11.
Widera M.: Changes of the lignite seam architecture - a case study from Polish lignite deposits, International Journal of Coal Geology, 114 (2013) 60-73.
 
12.
Widera M.: Genetic classification of Polish lignite deposits: A review, International Journal of Coal Geology, 158 (2016) 107-118.
 
13.
Widera M., Kasztelewicz Z., Ptak M.: Lignite mining and electricity generation in Poland: The current state and future prospects, Energy Policy, 92 (2016) 151-157.
 
14.
Widera M.: Tectonic and glaciotectonic deformations in the areas of Polish lignite deposits, Civil and Environmental Engineering Reports, (2017), in this volume.
 
15.
Winnicki J.: Wpływ środkowoplejstoceńskich struktur glacitektonicznych i rynien subglacjalnych na rzeźbę w północnej części Pojezierza Lubuskiego (zachodnia Polska), Przegląd Geologiczny, 52 (2004) 1144-1150.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top