ORIGINAL ARTICLE
Flood Protection on the Odra River in the Segment Between Nowa Sól and Cigacice
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland
 
2
C.K. ZIEMIANIN, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2018-07-10
 
 
Publication date: 2018-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(1):54-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Existing river valley development methods which have been used for a significant period of time, as well as the use of land for construction of residential developments, have led to negative consequences for the environment. The agricultural use of land and its protection with hydraulic structures has restricted the natural flood area of the river. According to EU law, the risk of catastrophic flooding should be reduced, and its effects minimized. Sustainable water management determines the effectiveness of flood protection in the whole river basin. The paper presents the flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice, with special emphasis on the possibility of reconstructing the former flood polders in the Middle Odra Region that existed before the year 1945, including the polder in Milsko.
 
REFERENCES (14)
1.
Bąk K., Duda S.: Szkody i skutki powodzi w lasach zielonogórskich. W: „Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry - sytuacja po powodzi 1997 r.” Politechnika Zielonogórska 1998.
 
2.
Bednarczyk S., Jarzębińska T., Mackiewicz S., Wołoszyn E.: Vademecum ochrony przeciwpowodziowej, Gdańsk, KZGW 2006.
 
3.
Depczyński W., Szamowski A.: Budowle i zbiorniki wodne Warszawa, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej 1999.
 
4.
Kołodziejczyk U.: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża: jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2002.
 
5.
Kołodziejczyk U., Asani A.: Metodyka kompleksowej oceny stanu wałów przeciwpowodziowych. Gospodarka Wodna, 8 (2012) 337-342.
 
6.
Majewski W.: Powodzie: od ochrony przeciwpowodziowej do zarządzania powodzią. W: Materiały Seminarium „Nowe podejście do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej”, Gdańsk, Wyd. IBW PAN 2004.
 
7.
Mikulski Z.; 1996. Powstanie pojęcia gospodarki wodnej i jej początki jako dyscypliny naukowej w Polsce. Gospodarka wodna, 6 (1996) 287-291.
 
8.
Mioduszewski W.: Gospodarka wodna w obszarach wiejskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 31 (2005) 23-27.
 
9.
Radczuk L.: Modelowanie procesów hydrologicznych w dorzeczu Górnej i Środkowej Odry. Wpółczesne problemy inżynierii środowiska. Monografie LVII. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 2008.
 
10.
Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. [red.] Atlas terenów zalewowych Odry. WWF. Deutschland 2000.
 
11.
Tymiński T.: Hydraulic Model Investigation of Flow Conditions for Floodplains with Coniferous and Deciduous Shrubs. Polish Journal of Environmental Studies, 21, 4 (2012) 1047-1052.
 
13.
Projekt budowlany Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Nowej Soli w rejonie basenu portowego, Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „Ekoprojekt” w Zielonej Górze 2004.
 
14.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top