ORIGINAL ARTICLE
Energy-Efficient Shaping of Contemporary Buildings and Their Surroundings as an Essential Element of Modernization of Built-Up Areas
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Technology, Faculty of Architecture, B. Prus st 53/55, 50-317 Wrocław, Poland
 
2
Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Faculty of Environmental Engineering and Geodesy, Pl. Grunwaldzki 24; 50-363 Wrocław, Poland
 
3
University of Zielona Góra, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Z. Szafrana st 1, 65-516 Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2016-07-14
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;21(2):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A comprehensive design of a building along with the development of a surrounding land may counterbalance the tendency of housing estates comprising houses built on the basis of “ready-made projects” - which have no references to the existing urban tissue and which do not create a new one. In the first place, the energy intensity of buildings using the so-called passive methods should be lowered, and only then active systems should be applied, considering economic balance. The problem should be considered from two different perspectives i.e. for intensively and for less urbanised areas. The article results in the formulation of guidelines for energy-efficient modernization of contemporary buildings and their surroundings.
 
REFERENCES (11)
1.
Aronin J. E.: Climate and Architecture, N. York, Rainhold 1953.
 
2.
Balcomb D. J., Gordon T. H.: Design and performance of passive solar building, Hungary, ISES-Solar Word Congres 1987.
 
3.
Bocheńska-Skałecka A.: Model solution - an essential, initial designing tool for shaping energy-efficient building development and land development, Procedia Engineering by Elsevier, ISSN: 1877-7058 2011.
 
4.
Bocheński S.: The influence onkonventionalen energy sources in building design, Pecs, Hungary, INF.CONF PLEA 1986.
 
5.
Bocheński S.: Dynamic character of a building and its energy balance as new paradigms of designing, Ljubljana, SLOSE - Passive Solar Architectura 1988.
 
6.
Bocheński S.: Podstawy projektowania budynków mieszkalnych uwzględniające ich dynamiczny charakter w stosunku do działających nań czynników środowiskowych dla osiągnięcia maksymalnych korzyści energetycznych, temat nr 1.28 CPBR 02.21 „Energobudynek” etapy 1-5, Warszawa, IPPT PAN Warszawa , Raporty WA PWr 1990-1993.
 
7.
Klasik A.: Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny, Warszawa, PWE 1974.
 
8.
Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa, PWN 1975.
 
9.
Marks W.: Optymalizacja w budownictwie energooszczędnym, Białystok, Polska Energetyka Słoneczna nr 1 2003.
 
10.
Misztal G., Ziębicki P., Benysek G., Kuczyński T.: Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła, Warszawa, Przegląd Budowlany nr 6/2014.
 
11.
Olgay V.: Design with climate, N. Yersay 1963.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top