ORIGINAL ARTICLE
Directions of Polderization in the Middle Basin of the Odra River
 
More details
Hide details
1
Master’s student in the , Environmental Engineering of the University of Zielona Góra
 
 
Online publication date: 2019-01-03
 
 
Publication date: 2018-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2018;28(3):103-110
 
KEYWORDS
ABSTRACT
As an effective way of flood prevention it is widely accepted to construct flood embankments. These structures are getting bigger as the river changes from meandring to successive development of floodplain and narrowing the embankment. Meanwhile, it is worth returning old solutions and reactivating old floodplain polders. There are currently three polders on the central Odra River: Kiełcz-Tarnów-Bycki – with a capacity of approximately 15 million m3, Połupin – with a capacity of 70 million m3 and Krzesin-Bytomiec – with a capacity of 20 million m3. Three further reservoirs are designed in: Urad – 30 million ha, Słubice Górzyca – 60 million ha and Ługi Górzyckie – 30 million ha. The authors propose additionally a reactivation of seven archival polders, with total capacity of approximately 4.9 million m3.
 
REFERENCES (16)
1.
Borys M., Rycharska J.: Stan obwałowań przeciwpowodziowych w Polsce. 12 Międzynarodowa Konferencja Technicznej kontroli zapór, Stare Jabłonki, Warszawa, IMGW 2007.
 
2.
Chrzan T.: Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie powiatu kluczborskiego a poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców. Logistyka, 5 (2015) 737-742.
 
3.
Hudak M., Karczmar C., Kołodziejczyk U., Kostecki J.: Flood protection on the Odra River in the segment between Nowa Sól and Cigacice, Civil and Environmental Engineering Reports, 28, 1 (2018) 54-63.
 
4.
Hudak M., Kołodziejczyk U.: Ocena stanu obiektów hydrotechnicznych rzeki Ołobok na obszarze Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Gospodarka Wodna, 12 (2017) 413-418.
 
5.
Hudon C.: Impact of water level fluctuations on St. Lawrence River aquatic vegetation, Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 54, 12 (1997) 2853-2865.
 
6.
Kaniecki A., Ptak M.: Zmiany koryta Noteci w jej środkowym odcinku, Badania Fizjograficzne, 67 (2016) 69-76.
 
7.
Kołodziejczyk U., Żebrowska M.: Techniczne metody ochrony przeciwpowodziowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, 151, 31 (2013) 96-105.
 
8.
Kołodziejczyk U.: Geologiczno-inżynierskie badania wałów przeciwpowodziowych i ich podłoża: jako metoda prognozy zagrożeń powodziowych na lubuskim odcinku Odry, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2002.
 
9.
Kołodziejczyk U.: Rola małej retencji w ochronie przeciwpowodziowej lubuskiego odcinka Odry. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 135 (2007) 133-141.
 
10.
Małecki Z., Ptak M.: Zabudowa hydrotechniczna dorzecza Prosny, Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 12 (2015) 7-15.
 
11.
Małecki Z.J., Wira J.: Powodzie w rejonie ujścia rzeki Swędrni do Prosny, Zeszyty Naukowe. Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środowiska, 2 (2010) 55-67.
 
12.
Nowak B., Ptak M.: Effect of a water dam on Lake Powidzkie and its vicinity. Bulletin of Geography. Physical Geography Series, 15 (2018) 5–13.
 
13.
Ptak M.: Odtworzenie nieistniejących jezior jako element zwiększania retencji leśnej i pozaprodukcyjnych funkcji lasu, Sylwan, 159, 5 (2015) 427 – 434.
 
14.
Ptak M.: Potential Renaturalisation of Lakes as An Element Building Up Water Resources: An Example of Mosina Lake, Poland, Chinese Geographical Science, 27, 1 (2017) 8–12.
 
15.
Saliszczew A.K.: Kartografia ogólna, Warszawa, PWN 2003.
 
16.
Zhang W., Yixin Y., Jinhai Z., Li, L., Xue, D., Huijuan, C.: Temporal and spatial variability of annual extreme water level in the Pearl River Delta region, China, Global and Planetary Change, 69, 1-2 (2009) 35-47.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top