ORIGINAL ARTICLE
Characteristic Features of Hybrid Bridge Structure Models
 
More details
Hide details
1
Faculty of Civil Engineering of the Wroclaw University of Technology
 
 
Online publication date: 2021-03-30
 
 
Publication date: 2021-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2021;31(1):44-53
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work discusses the classification of bridge structures and their models. Examples of hybrid models are also indicated in the case of homogeneous and mixed structures. Where hybrid design and model cases are presented, an algorithm for the analysis of contact interactions between subsystems is provided. The soil and shell structure is adopted as an example of analyses, where in its characteristic feature, differentiating it from classic bridges, is the large influence of both the soil backfill and the road surface as load-bearing elements of the structure. There are two structural subsystems present in the model of the soil-shell structure: a corrugated sheet coating and a soil backfill with a surface. The interaction between them is modeled as a contact interaction, i.e. forces with a direction normal and tangent to the line of the circumferential band of the shell. The paper presents an algorithm of their analysis, resulting from the outcomes of tests with the use of strain gauges, with the load being a vehicle changing its position. The advantage of the algorithm is that it takes into account the actual physical properties of the soil in the backfill layers and the contact layer of the coating with the soil. Direct contact force measurements along the entire length of the circumferential strip are very difficult. In practice, pressure gauges are used to determine normal interactions.
 
REFERENCES (13)
1.
Bień, J and Machelski, C 1978. Hybrydowy sposób analizy statycznej konstrukcji pryzmatycznych. Konf. Problemy badawcze w inżynierii lądowej. Wrocław, 28-30 września, 5-14.
 
2.
Bień, J, Kmita, J and Machelski, C 1987. Analiza statyczna układów płytowożebrowych z wykorzystaniem podziału na podukłady. Archiwum Inżynierii Lądowej. t. 33 z. 1 s. 23-52.
 
3.
Chróścielewski, J, Miśkiewicz, M, Pyrzowski, Ł, Sobczyk, B and Wilde, K 2018. Badania odbiorowe obiektu gruntowo-powłokowego rekordowej rozpiętości. Mosty Nr 2 s. 52-54.
 
4.
Furtak, K and Wrana, B 2005. Mosty zintegrowane. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 
5.
Kuczma, B, Biliński, T and Kuczma, M 2011. Badania laboratoryjne połączeń klejowych fragmentów zespolonych stalowo-betonowych. Konf. Konstrukcje Zespolone, Zielona Góra 2011, 125-138.
 
6.
Machelski, C and Toczkiewicz, R 2011. Identification of Connection Flexibility Effects Based on Load Testing of a Steel-Concrete Bridge. Steel Construction Design and Research 1, 58-66.
 
7.
Machelski, C 2011. Siły styczne w podatnym połączeniu elementów zginanych. Inżynieria i Budownictwo 12, 679-683.
 
8.
Machelski, C 2008. Modelowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław.
 
9.
Machelski, C 2018. Budowlane obciążenia podatnych obiektów inżynierskich. Construction load of the soil-steel structures. Przegląd Komunikacyjny 10, 30-35.
 
10.
Machelski, C 2014. Zależność deformacji konstrukcji gruntowo-powłokowej od kierunku przejazdu. Drogi i Mosty 13, 223-233.
 
11.
Siwowski, T 2017. Przegląd innowacyjnych materiałów i form konstrukcyjnych w mostownictwie. Mosty 6, 22-27.
 
12.
Siwowski, T, Rajchel, M, Kaleta, D and Włosek, L 2016. Pierwszy w Polsce most drogowy z kompozytów FRP. Inżynieria i Budownictwo 10.
 
13.
Sobótka, M 2018. Numerical simulation of hysteretic live load effect in soilsteel bridge. Studia Geotechnika et Mechanica 36.1, 103-109.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top