ORIGINAL ARTICLE
Water and Sewage Management in the Districts of Lubuskie Voivodeship, Poland
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2023-01-05
 
 
Publication date: 2022-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(4):345-375
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Since 1991, Poland has been taking steps to organize the country’s wastewater management in order to meet the requirements of Council Directive 91/271/EEC. The current goals to achieve the said requirements are set in the VI update of the National Urban Wastewater Treatment Program (KPOŚK) and has to be achieved to 2027. The article presents the status of water and wastewater management in the districts of Lubuskie Voivodeship, Poland in 2021, in relation to year 2017. The degree of water supply and sewerage system, as well as wastewater systems management in individual agglomerations of Lubuskie Voivodeship are defined.
 
REFERENCES (63)
1.
Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG), Dz. Urz. WE L 135/40 z 30.05.1991[Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water treatment].
 
2.
VI Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ministerstwo Infrastuktury, Warszawa, marzec 2022 r. [VI Update of the National Urban Wastewater Treatment Program, Ministry of Infrastucture, Warsaw, March 2022] https://www.gov.pl/web/infrast....
 
3.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, Dz.U. 2018 poz. 1586 [Ordinance of the Minister of Maritime Affairs and Inland Navigation of July 27, 2018 on the method of determining the areas and boundaries of agglomerations, Journal of Laws. 2018 item 1586.].
 
4.
V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Śścieków Komunalnych 2017 [5th Update of the National Urban Wastewater Treatment Program 2017] https://www.wody.gov.pl/nasze-....
 
5.
Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2020r. [Portraits of districts and municipalities of Lubuskie province in 2020r.] https://zielonagora.stat.gov.p....
 
6.
Bank Danych Lokalnych,Gospodarka Mieszkaniowa i Komunalna [Local Data Bank, Housing and communal economy], 2022.
 
7.
Bank Danych Lokalnych, Stan i Ochrona Środowiska [Local Data Bank, State and Environmental Protection], 2022.
 
8.
Uchwała Nr XXXIV.598.2020 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2020 R. W Sprawie Wyznaczenia Obszaru i Granic Aglomeracji Zielona Góra [Resolution No. XXXIV.598.2020 of the Zielona Góra City Council of December 22, 2020. On the Determination of the Area and Boundaries of the Zielona Góra Agglomeration].
 
9.
Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Babimost [Resolution No. XVIII/157/20 of the Babimost City Council of December 9, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Babimost agglomeration].
 
10.
Uchwała Nr 0007.174.2020 Rady Miejskiej W Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Czerwieńsk [Resolution No. 0007.174.2020 of the City Council in Czerwieńsk of December 30, 2020 on designation of the area and boundaries of the Czerwieńsk agglomeration].
 
11.
Uchwała Nr 0007.149.2020 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kargowa [Resolution No. 0007.149.2020 of the Town Council in Kargowa of December 21, 2020 on designation of the area and boundaries of the Kargowa agglomeration].
 
12.
Uchwała Nr XXX/276/2020 Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 3 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowogród Bobrzański [Resolution no. XXX/276/2020 of Nowogród Bobrzański Town Council of December 3, 2020 on designation of agglomeration Nowogród Bobrzański].
 
13.
Uchwała Nr 0007.299.2020 Rady Miejskiej W Sulechowie z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulechów [Resolution no. 0007.299.2020 of the Municipal Council in Sulechów dated December 15, 2020 on designation of the area and boundaries of the Sulechów agglomeration].
 
14.
Uchwała Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świdnica [Resolution no. XXIV/174/2020 of the Świdnica Municipal Council of December 16, 2020 on designation of the area and boundaries of the Świdnica agglomeration].
 
15.
Uchwała Nr XIX/166/2021 Rady Gminy W Trzebiechowie z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzebiechów [Resolution No. XIX/166/2021 of the Trzebiechów Municipal Council of February 26, 2021 on designation of the area and borders of the Trzebiechów agglomeration].
 
16.
Uchwała Nr XXX/538/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gorzów Wielkopolski [Resolution No. XXX/538/2020 of the Council of the City of Gorzów Wielkopolski of November 25, 2020 on designation of the area and boundaries of the Gorzów Wielkopolski agglomeration].
 
17.
Uchwała Nr XXI/132/20 Rady Miasta Kostrzyn Nad Odrą z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasta Kostrzyn nad Odrą [Resolution no. XXI/132/20 of the City Council of Kostrzyn-on-Odra dated November 10, 2020 on designation of the area and borders of the agglomeration of the City of Kostrzyn-on-Odra].
 
18.
Uchwała nr XXXII/415/2020 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Witnica [Resolution no. XXXII/415/2020 of the Witnica City Council of December 17, 2020 on the determination of the area and boundaries of the Witnica agglomeration].
 
19.
Uchwała Nr XIV/130/20 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Strzelce Krajeńskie [Resolution No. XIV/130/20 of the Municipal Council in Strzelce Krajeńskie of May 19, 2020 on designation of agglomeration of Strzelce Krajeńskie].
 
20.
Uchwała Nr XXXIX/196/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drezdenko [Resolution No. XXXIX/196/2020 of the Municipal Council in Drezdenko of December 21, 2020.on designation of the area and boundaries of the agglomeration of Drezdenko].
 
21.
Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dobiegniew [Resolution No. XIII/85/19 of the Municipal Council in Dobiegniew of October 28, 2019 on the designation of agglomeration Dobiegniew].
 
22.
Uchwała Nr XXIII.133.2020 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stare Kurowo [Resolution No. XXIII.133.2020 of the Stare Kurowo Municipal Council of December 30, 2020 on the determination of the area and boundaries of the Stare Kurowo agglomeration].
 
23.
Uchwała Nr XXVI/272/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słubice [Resolution No. XXVI/272/2020 of the Słubice City Council of November 26, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Słubice agglomeration].
 
24.
Uchwała Nr XVII/146/2020 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ośno Lubuskie [Resolution No. XVII/146/2020 of the Municipal Council in Osno Lubuskie dated December 15, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Ośno Lubuskie agglomeration].
 
25.
Uchwała Nr XXVII/136/20 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Cybinka [Resolution No. XXVII/136/20 of the Municipal Council in Cybinka dated December 16, 2020 on the designation of the area, size and boundaries of the Cybinka agglomeration].
 
26.
Uchwała XXII.126.2020 Rady Gminy Górzyca z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Górzyca [Resolution XXII.126.2020 of the Górzyca Municipal Council of December 15, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Górzyca agglomeration].
 
27.
Uchwała Nr XXXV/213/2020 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzepin [Resolution No. XXXV/213/2020 of the City Council in Rzepin of December 3, 2020 on the determination of the area and boundaries of the Rzepin agglomeration].
 
28.
Uchwała Nr XXXIII/263/20 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sulęcin [Resolution no. XXXIII/263/20 of the Sulęcin Municipal Council of November 30, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Sulęcin agglomeration].
 
29.
Uchwała Nr XLI/301/2018 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice [Resolution No. XLI/301/2018 of the Lubniewice Town Council of June 21, 2018 on the designation of the Lubniewice agglomeration].
 
30.
Uchwała Nr XX/141/20 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Torzym [Resolution No. XX/141/20 of the Municipal Council of Torzym dated December 30, 2020 on the determination of the area, size and boundaries of the Torzym agglomeration].
 
31.
Uchwała Nr XXI/150/21 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Boczów [Resolution No. XXI/150/21 of the Torzym City Council of February 24, 2021 on the designation of the area, size and boundaries of the Boczów agglomeration].
 
32.
Uchwała Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Słońsk z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słońsk [Resolution No. XVIII/135/2020 of the Municipality Council of Słońsk November 30, 2020 amending the resolution on the designation of the area and boundaries of the Słońsk agglomeration].
 
33.
Uchwała Nr XXXIII/264/20 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 30 listopada 2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wędrzyn [Resolution no. XXXIII/264/20 of the Municipal Council in Sulęcin of November 30, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Wędrzyn agglomeration].
 
34.
Uchwała Nr XXVII/250/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzecz [Resolution No. XXVII/250/20 of the Municipal Council in Miedzyrzecz dated November 24, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Międzyrzecz agglomeration].
 
35.
Uchwała Nr XXVII/217/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skwierzyna [Resolution No. XXVII/217/20 of the Municipal Council in Skwierzyna dated December 17, 2020 on designation of the Skwierzyna gglomeration].
 
36.
Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Trzciel [Resolution No. XIX/151/2020 of the Municipal Council in Trzciel dated December 17, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Trzciel agglomeration].
 
37.
Uchwała Nr XXV.133.2020 Rady Gminy Przytoczna z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przytoczna [Resolution No. XXV.133.2020 of the Council of the Municipality of Przytoczna dated December 29, 2020 on the designation of the Przytoczna agglomeration].
 
38.
Uchwała Nr XXIX.221.2020 Rady Gminy Pszczew z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Pszczew [Resolution No. XXIX.221.2020 of the Pszczew Municipality Council of December 17, 2020 on the determination of the area and boundary of the Pszczew agglomeration].
 
39.
Uchwała Nr XXVII/229/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Krosno Odrzańskie [Resolution No. XXVII/229/20 of the Municipal Council in Krosno Odrzańskie of December 17, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Krosno Odrzańskie agglomeration].
 
40.
Uchwała Nr XXVI.178.2020 Rady Miejskiej W Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Gubin [Resolution No. XXVI.178.2020 of the Municipal Council in Gubin of December 30, 2020 on the determination of the area and boundaries of the Gubin agglomeration].
 
41.
Uchwała Nr XXIX/392/2021 Rady Miejskiej W Świebodzinie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Świebodzin [Resolution No. XXIX/392/2021 of the Municipal Council in Świebodzin of March 26, 2021 on designation of the area and boundaries of the Świebodzin agglomeration].
 
42.
Uchwała Nr XXVI/91/2020 Rady Miejskiej W Zbąszynku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Zbąszynek [Resolution No. XXVI/91/2020 of the Municipal Council in Zbąszynek of December 28, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Zbąszynek agglomeration].
 
43.
Uchwała Nr XIV.110.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łagów [Resolution No. XIV.110.2020 of the Łagów Municipality Council of February 21, 2020 on the designation of the Łagów agglomeration].
 
44.
Uchwała nr XV/131/20 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubrza [Resolution No. XV/131/20 of the Lubrza Municipality Council of April 28, 2020 on the designation of the Lubrza agglomeration].
 
45.
Uchwała Nr XXV/212/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skąpe [Resolution No. XXV/212/2020 of the Skąpe Municipal Council of November 27, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Skąpe agglomeration].
 
46.
Uchwała Nr XXIX/76/21 Rady Gminy Szczaniec z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Szczaniec [Resolution No. XXIX/76/21 of the Szczaniec Municipal Council of March 25, 2021 on the designation of the area and boundaries of the Szczaniec agglomeration].
 
47.
Uchwała Nr XXIX/35/21 Rady Miejskiej W Żarach z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żary [Resolution No. XXIX/35/21 of the Municipal Council in Żary of May 28, 2021 on the designation of the area and boundaries of the Żary agglomeration].
 
48.
Uchwała Nr XXIV.152.2020 Rady Miejskiej W Łęknicy z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łęknica [Resolution No. XXIV.152.2020 of the Municipal Council in Łęknica of December 30, 2020 on the determination of the area and boundaries of the Łęknica agglomeration].
 
49.
Uchwała Nr XXVI/202/20 Rady Miejskiej W Lubsku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lubsko [Resolution No. XXVI/202/20 of the Lubsko City Council of December 22, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Lubsko agglomeration].
 
50.
Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Miejskiej W Jasieniu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jasień [Resolution No. XXI/154/2020 of the Municipal Council of Jasień dated December 29, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Jasień agglomeration].
 
51.
Uchwała Nr XXXIV/170/2021 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Żagań [Resolution No. XXXIV/170/2021 of the Żagań City Council of August 27, 2021 on the designation of the area and boundaries of the Żagań agglomeration].
 
52.
Uchwała Nr XXVI/191/2020 Rady Miejskiej W Szprotawie z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa [Resolution No. XXVI/191/2020 of the Municipal Council in Szprotawa of December 11, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Szprotawa agglomeration].
 
53.
Uchwała Nr 202/8/XXVI/20 Rady Miejskiej W Iłowej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iłowa [Resolution No. 202/8/XXVI/20 of the Iłowa City Council of December 9, 2020 on the designation of the Iłowa agglomeration].
 
54.
Uchwała Nr XXV/146/2020 Rady Miejskiej W Małomicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Małomice [Resolution No. XXV/146/2020 of the Małomice City Council of December 17, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Małomice agglomeration].
 
55.
Uchwała Nr XXII/128/20 Rady Miasta Gozdnica z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gozdnica [Resolution No. XXII/128/20 of the Gozdnica City Council of December 10, 2020 on the designation of the Gozdnica agglomeration].
 
56.
Uchwała Nr XXV.165.2020 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Niegosławice [Resolution No. XXV.165.2020 of the Niegoslawice Municipality Council of December 28, 2020 on the determination of the area and boundaries of the agglomeration of the Niegoslawice Municipality].
 
57.
Uchwała Nr XXXV/295/20 Rady Miejskiej W Nowej Soli z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nowa Sól [Resolution No. XXXV/295/20 of the Municipal Council of Nowa Sól dated December 3, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Nowa Sól agglomeration].
 
58.
Uchwała Nr XXVIII/241/20 Rady Miejskiej W Kożuchowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kożuchów [Resolution No. XXVIII/241/20 of the City Council of Kożuchów dated November 26, 2020 on the designation of the Kożuchów agglomeration].
 
59.
Uchwała Nr XIV/111/2020 Rady Miejskiej W Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bytom Odrzański [Resolution No. XIV/111/2020 of the Municipal Council in Bytom Odrzański of December 11, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Bytom Odrzański agglomeration].
 
60.
Uchwała Nr XXV/160/2020 Rady Miejskiej W Nowym Miasteczku z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowe Miasteczko [Resolution No. XXV/160/2020 of the Municipal Council in Nowe Miasteczko dated December 30, 2020.on designation of the Nowe Miasteczko agglomeration].
 
61.
Uchwała Nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej We Wschowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wschowa [Resolution No. XXIII/219/2020 of the Wschowa City Council of December 29, 2020 on the designation of the area and boundaries of the Wschowa agglomeration].
 
62.
Uchwała Nr XXVII/213/20 Rady Miejskiej W Sławie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Sława [Resolution No. XXVII /213/20 of the Municipal Council of Sława of November 26, 2020 on the designation of the area and boundary of the Sława agglomeration].
 
63.
Uchwała Nr XXI/170/20 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szlichtyngowa [Resolution No. XXI/170/20 of the Szlichtyngowa Town Council of December 30, 2020 on the designation of the Szlichtyngowa agglomeration].
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top