ORIGINAL ARTICLE
Types of Moulding and Methods of Eliminating Dry Rot in Historic Buildings: Example of Sobiescy Palace in Lublin (Based on Study by Mirosław Zaród)/ Zagrzybienia I Metody Odgrzybiania Obiektów Zabytkowych Na Przykładzie Pałacu Sobieskich W Lublinie (Na Podstawie Opracowania Dokonanego Przez M. Zaróda)
 
More details
Hide details
1
Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):147-159
 
KEYWORDS
ABSTRACT
By presenting Sobiescy Palace in Lublin as well as results of mycological research conducted in the said premises, the authors describe hazards and dangers arising from damp present in historic buildings for a long time. Results of mycological research quoted in this article indicate that differences in levels of damp depend on the cardinal direction a specific wall faces. The authors also pay attention to reasons for which the described premises suffer from damp and provide programmes of treatment and prevention. Furthermore, the article gives the reader a detailed insight into multiple opportunities for improving technical conditions of historic buildings and, at the same time, raising their functional standards. However, one must not forget to treat such premises with proper respect.
 
REFERENCES (13)
1.
Fronczyk J.S.: Construction Expertise on Technical Condition of the building (a. Sobiescy Palace, b. South-Facing Left Outbuilding, c. Southfacing Right Outbuilding, d. Left and Right Guardhouses), Lublin, 13 Bernardyńska, Lublin, Biuro Usług Projektowych „Budo-projekt” inż. Janusz Fronczyk 2008.
 
2.
Frösself F.: Osuszanie murów i renowacja piwnic, Warsaw, Polcen 2007.
 
3.
Iwaniec M.: Konstrukcje ceglane na przykładzie pozostałości obronnych Twierdzy Zamość in: Kwartalnik Ogólnopolski Renowacje i Zabytki (II), edit. E. Hardt, Cracow, Agencja Informacyjno-Promocyjna “Raport” 2013.
 
4.
Ksit B, Mączyński B.: Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, Warsaw, Verlag Dashoffer sp. z o.o. 2011.
 
5.
Dziennik Urzędowy woj. Lubelskiego (Journal of Lublin Province) of 20 March 2014, item 1230. Official announcement no. 1/2014 of Lublin Province Monument Conservator of 18 March 2014 on the list of historical monuments and sites listed in the register of movable monuments in Lublin Province and in the register of historical sites in Lublin Province;.
 
6.
Piontek M.: Grzyby pleśniowe i ocena zagrożenia miko toksycznego w budownictwie mieszkaniowym, Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza Uniwersy- tetu Zielonogórskiego 2004.
 
7.
Schomburg on-line shop. Accessed: 27 February 2014. Available: http://www.schomburg.com/de/en....
 
8.
Ważny J., Karyś J. (edit.): Ochrona budynków przed korozją biologiczną, Warsaw, Arkady 2001.
 
9.
Wrana J.: Tożsamość miejsca kryterium w projektowaniu, Lublin, Politechnika Lubelska 2011.
 
10.
Wrana J, Jarocka A.: Nowa szansa dla obiektów zabytkowych poprzez przeprowadzenie rewitalizacji i wprowadzenie funkcji użytkowych, in: Budownictwo i Architektura, 12(3), Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 201, 271-278.
 
11.
Wrana J., Jarocka A.: Nowa szansa rewaloryzacji i modernizacji dawnego pałacu Sobieskich przy ulicy Bernardyńskiej 13 w Lublinie, in: Budownictwo i Architektura, 11, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej 2012, 55-63.
 
12.
Wyrwał J, Świrska J.: Problemy zawilgocenia przegród budowlanych, Warsaw, Polish Academy of Sciences, Land and Water Engineering Committee, Institute of Fundamental Technological Research 1998.
 
13.
Zaród M.: Project of insulation - Mycological Expertise on Moisture Levels, Damp, and Methods of Protecting Buildings from Damp. Sobiescy Palace Complex in Lublin, 13 Bernardyńska, Lublin 2009.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top