ORIGINAL ARTICLE
Trimble M3 1” and South Nts-362R Total Station Angle Measurement Accuracy Analysis
 
More details
Hide details
1
Rzeszow University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, Department of Geodesy and Geotechnics, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 , Rzeszów. , Poland
 
2
Rzeszow University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, Department of Geodesy and Geotechnics, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 , Rzeszów, Poland
 
 
Online publication date: 2017-05-17
 
 
Publication date: 2017-03-28
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;24(1):37-45
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main purpose of this study was to obtain information about the actual precision of angle measurements with two instruments (Trimble M3 1 "and South NTS-362R), realizable in given measurement conditions. This object is achieved by using a simplified method of testing instruments contained in the PN-ISO 17123-3 standard [1]. This is a continuation of research described in [2], carried out on the same test base, but this time in a different, less favorable field conditions. The use of the same instrument has created an opportunity to compare and analyze the measurement results. The scope of work includes the measurement and results preparation along with statistical processing of the obtained results for both instruments.
 
REFERENCES (6)
1.
PN-ISO 17123-3 wrzesień 2005, Optyka i instrumenty optyczne, Terenowe procedury testowania instrumentów geodezyjnych i pomiarowych, Część 3, Teodolity.
 
2.
Skrzypczak I., Oleniacz G., Zientek D.: Analiza dokładności teodolitów elektronicznych za pomocą testów statystycznych w oparciu o uproszczoną procedurę testowania terenowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Zeszyt 59, nr 1/2010/II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2012.
 
3.
Godek K., Krupiński W.: Metodyka oceny sprzętu geodezyjnego za pomocą testów statystyki matematycznej, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 6/2010, PAN, Oddział Kraków, s. 167-175, Komisja Technicznej Infrastruktury wsi.
 
4.
Krupiński W.: Sposoby badania zgodności rozkładów błędów niektórych pomiarów geodezyjnych z rozkładami teoretycznymi, ZN AR, Kraków, seria Geodezja 3, 83, 1973.
 
5.
Gajek L., Kałuszka M.: Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WN-T, Warszawa, 1996.
 
6.
Hellwig Z.: Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top