ORIGINAL ARTICLE
The Cost Analysis of Corrosion Protection Solutions for Steel Components in Terms of the Object Life Cycle Cost
 
More details
Hide details
1
Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Department of Metal Structures and Construction Management, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Poland
 
2
Gdansk University of Technology, Gdańsk, Poland
 
 
Online publication date: 2017-11-18
 
 
Publication date: 2017-09-26
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;26(3):5-13
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Steel materials, due to their numerous advantages - high availability, easiness of processing and possibility of almost any shaping are commonly applied in construction for carrying out basic carrier systems and auxiliary structures. However, the major disadvantage of this material is its high corrosion susceptibility, which depends strictly on the local conditions of the facility and the applied type of corrosion protection system. The paper presents an analysis of life cycle costs of structures installed on bridges used in the road lane conditions. Three anti-corrosion protection systems were considered, analyzing their essential cost components. The possibility of reducing significantly the costs associated with anti-corrosion protection at the stage of steel barriers maintenance over a period of 30 years has been indicated. The possibility of using a new approach based on the life cycle cost estimation in the anti-corrosion protection of steel elements is presented. The relationship between the method of steel barrier protection, the scope of repair, renewal work and costs is shown. The article proposes an optimal solution which, while reducing the cost of maintenance of road infrastructure components in the area of corrosion protection, allows to maintain certain safety standards for steel barriers that are installed on the bridge.
 
REFERENCES (15)
1.
Dębska D.: Trwałość powłok cynkowych i powłok typu duplex w środowisku agresywnym, Materiały Budowlane, (5) 2010 58-60.
 
2.
Glinicka A., Sawczuk F.: Niebezpieczeństwo korozji i naturalnego starzenia elementów konstrukcji, Logistyka, 4 (2014), 348-354.
 
3.
Grzyl B., Kristowski A.: BIM jako narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia inwestycyjnego, Materiały Budowlane, 6 (2016) 52-54, http://doi.org/10.15199/33.201....
 
4.
Grzyl B., Kristowski A., Jamroz K., Gobis A.: Methods of estimating the cost of the traffic safety equipment life cycle, Proceedings of GAMBIT (2017), to be published.
 
5.
Hamela D.: Stal ocynkowana ogniowo - sezonowanie przed malowaniem, Ochrona przed Korozją 9 (2000) 237-39.
 
6.
Komorowski L.: Przygotowanie powierzchni powłoki cynkowej zanurzeniowej przed malowaniem, Ochrona przed Korozją, 9 (2012) 380-85.
 
7.
Karim H., Magnusson R., Natanaelsson K.: Life-Cycle Cost Analyses for Road Barriers, Journal of Transportation Engineering 138(7), 2012. pp. 830-851.
 
8.
Kowalski D.: Korozja i zniszczenia kształtowników stalowych o przekrojach zamkniętych (Corrosion and destruction steel hollow sections), Przegląd Budowlany (Builders Reviev), 87(5) (2016) 32-34.
 
9.
Kowalski D.: Problemy z powłokami antykorozyjnymi na elementach wyposażenia obiektów mostowych (Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment element), Ochrona przed Korozją (Corrosion Protection), 60(3) (2017) 65-68, DOI: 10.15199/40.2017.3.3.
 
10.
Królikowska A., Zubilewicz M.: Wybrane problemy, na które trzeba zwracać uwagę, stosując jako zabezpieczenie antykorozyjne powłokę cynkową zanurzeniową lub system duplex z tą powłoką. Ochrona przed Korozją, 10 (2008) 360-64.
 
11.
Leygraf, C. et all.: Atmospheric Corrosion. Wiley & Sons 2016.
 
12.
Plebankiewicz E., Zima, K., Wieczorek, D.: Life cycle cost modelling of buildings with consideration of the ris,. Archives of Civil Engineering, vol. 62, Iss. 2, pp. 149-166. DOI: 10.1515/ace-2015-0071.
 
13.
Urbańska-Galewska E., Kowalski D.: Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2015.
 
14.
Węglarz A., Pierzchalski M., Koc D., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Koszty w cyklu życia budynku (w:) materiały konferencyjne, Cena lub koszt cyklu życia. Nowe uwarunkowania w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, 22 Konferencja Naukowo-techniczna, Ciechocinek 5-7.10.2016, s. 61.
 
15.
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top