ORIGINAL ARTICLE
Role of Housing Reconstruction Between Years 2000 - 2014 in Merging of Urban Structure of The North East Wrocław / Rola Zabudowy Mieszkaniowej z Lat 2000-2014 w Scalaniu Struktury Urbanistycznej Północno-Wschodniego Wrocławia
 
More details
Hide details
1
Wroclaw University of Technology, Faculty of Architecture, Faculty of Urban Planning Department of Architecture University of Technology in Wroclaw, B. Prus st 53/55, 50-317 Wrocław, Poland
 
 
Online publication date: 2016-04-29
 
 
Publication date: 2016-03-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;20(1):47-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the urban structure of the North-East of Wroclaw, where in the vicinity of the historic buildings and residential buildings from the 70s of the last century, and between, in the last 20 years there were built new buildings, as binding material of the urban structure. The new multifamily housing development of years 2000-2014 of Psie Pole as a housing development in Wroclaw, closes the gap between the historic district residential buildings in the old Psie Pole and the buildings of large slabs of the 70s of the twentieth century. The contemporary residential development uses the existing social infrastructure centre of the old Psie Pole district, and also the social infrastructure of the housing development of 70s of the twentieth century. The authors analyze, in the first part, the spatial development of these areas on the basis of historical materials. In the following, based on an analysis of urban structure created in the last 15 years of development, analyze existing conditions, context and value (in terms of urban planning - the wealth of social infrastructure), the contemporary housing development of Psie Pole.
 
REFERENCES (12)
1.
Antkowiak, Z. Stare i nowe osiedla Wrocławia Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1973.
 
2.
Czerner.O., Drankowski T. Wrocław z lotu ptaka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1985.
 
3.
Gronostajska, B. E. Kreacja i modernizacja przestrzeni mieszkalnej: teoria i praktyka na przykładzie wybranych realizacji wrocławskich z lat 1970-1990, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2007.
 
4.
Kozioł I., Załęski J. Miasto Wrocław: Dzielnica Psie Pole, Wrocław: Sudety, 1996.
 
5.
Przyłęcka, D. Nie od razu Wrocław odbudowano: plany zagospodarowania przestrzennego, koncepcje oraz projekty urbanistyczne i architektoniczne a ich realizacja w latach 1945-1989, Wrocław: Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
 
6.
Przyłęcka D. Odbudowa i rozwój Wrocławia w planach zagospodarowania przestrzennego z lat 1945-1994, Wrocław: Agencja Wydawniczopoligraficzna RUBIKON, 2006.
 
7.
Leksykon zieleni Wrocławia: koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska; [aut. tekstów Jadwiga Anioł-Kwiatkowska et al. ; aut. fot. Stanisław Klimek et al.] . - Wrocław : Via Nova, 2013.
 
8.
Wrocław na dawnych planach 1562-1946 / tekst i wybór planów: Halina Okólska, Krystyna Szykuła; red. tekstu: Olga Rutkowska, Marcin Grabski. - - Wrocław : Via Nova, cop. 2003.
 
9.
Resolution No. XX / 710/91 of Wrocław City Council of 21 March 1991 on the division case of Wroclaw into settlements.
 
10.
Resolution No. XXIX / 643/12 of Wrocław City Council of 5 July 2012 amending resolution No. XX / 110/91 of Wrocław City Council concerning dividing Wrocław into settlements.
 
11.
"Conditional studies and urban planning of Wroclaw" resolution No. LIV / 3249/06 of Wrocław City Council of 6 July 2006.
 
12.
Ordinance No. 9 of the Minister of Land Development and Environment of 29 January 1974 on the indicators and urban guidelines for residential areas in cities.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top