ORIGINAL ARTICLE
Results of Microbiological Research in the Polish Part of the Muskau Arch - The Largest Amd Environment in Poland - Final Report
 
More details
Hide details
1
AGH - University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Geology, Kraków, Poland
 
 
Online publication date: 2014-06-26
 
 
Corresponding author
Piotr Bożęcki   

*Corresponding author: AGH University of Science and Technology in Kraków, Faculty of Geology, Geo-physics and Environmental Protection, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland; tel. +48 126172373
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;12(1):17-26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This work presents the results of microbiological investigations carried out in the Polish part of the Muskau Arch. In this abandoned lignite mining area highly acidified Fe-rich waters have been formed as a result of sulphide oxidation. Microbiological tests have shown that all studied groups of microorganisms exhibit both time and spatial variability. The most common group of microorganisms are bacteria Galionella sp.
 
REFERENCES (9)
1.
Bożęcki P., Kotulska M., Rzepa G.:, Variability of water composition in the AMD-type environment: the Łęknica region case study, Mineralia Slovaca 43, 2, 2011 172-173.
 
2.
Bożęcki P., Rzepa G.:, Variability of chemical composition in reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) and attempt to set the relation between this variation and the microbiological activity, Goldschmidt 2011, August 14-19, 2011 in Prague, Czech Republic, Coference Meterials.
 
3.
Bożęcki P., Rzepa G.:, Wstępne wyniki badań mineralogiczno-hydrogeochemicznych prowadzonych w rejonie zlikwidowanej kopalni węgla brunatnego „Przyjaźń Narodów” szyb „Babina” w rejonie Łęknicy (SW Polska). Górnictwo Odkrywkowe, Wrocław 2 (2010), 66-69.
 
4.
Bożęcki P., Rzepa R.:, Wstępne wyniki badań zmienności chemizmu kwaśnych wód kopalnianych z rejonu Łęknicy (SW Polska), [in:] Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii (eds. W. Ciężkowski, J. Drzymała), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław, 2010, 113-121,.
 
5.
Kupetz A., Kupetz M., Der Muskauer Faltenbogen, Munechen, Verlag DR. Friedrich Pfeil, 2009.
 
6.
Macioszczyk A., Dobrzański D.: Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, Warszawa, Wyd. PWN, 2007.
 
7.
Mrozowska J.:, Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Gliwice, Wyd. Politechniki Śląskiej, 1999.
 
8.
POLSKA NORMA PN-C-04615-21:1980 - Woda i ścieki. Badania mikrobiologiczne. Oznaczanie bakterii Thiobacillus ferrooxidans metodą hodowli na pożywce płynnej.
 
9.
Schlegel H. G.:, Mikrobiologia ogólna, Warszawa, PWN, 2003.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top