ORIGINAL ARTICLE
Restoration of a Bridge Structure on the Example of a Brick Railway Viaduct in Zielona Góra
 
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Góra, Zielona Góra, Poland
 
 
Online publication date: 2019-12-26
 
 
Publication date: 2019-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(4):89-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the successful restoration of a railway viaduct in Zielona Góra. The carried out reconstruction, in the scope of increasing the clearance gauge under the bridge, made it possible to increase operational safety while maintaining the existing structure of the object. The described case serves as an example of actions facilitating the further historic use of transportation infrastructure structures while limiting financial outlays for adapting them to current expectations.
 
REFERENCES (8)
1.
Wysokowski, A, Howis, J and Kunysz, I 2008. Ekspertyza dot. możliwości obniżenia jezdni ulicy Foluszowej w Zielonej Górze w rejonie wiaduktu kolejowego usytuowanego na szlaku kolejowym Zielona Góra – Czerwieńsk, wykonana przez firmę Infrastruktura Komunikacyjna Badania-Szkolenia-Konsulting. Sp. z o. o. Żmigród, Raport nr: Infra-Kom R/2508/W.
 
2.
Flaga, K 2011. Rewaloryzacja obiektu mostowego na przykładzie wiaduktu drogowego na ulicy Karowej w Warszawie, Czasopismo Techniczne. Budownictwo R. 108, z. 3-B, 49-56.
 
3.
Hołowaty, J, Jurkowski, D and Zimny, G 2015. Modernizacja kolejowego wiaduktu I przepustu o konstrukcji łukowej murowanej. Wrocławskie Dni Mostowe. Mosty Łukowe.
 
4.
Juszczyk, A 2019. Revitalization of historic railway bridges on the example of a structure in Łęknica (Poland). MATEC Web Conf., 284, 2019. 01003. DOI: https://doi.org/10.1051/matecc....
 
5.
Kristowski, A and Siemaszko, A 2013. Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań rewitalizacyjnych zabytkowego mostu w Tczewie, Inżynieria Morska i Geotechnika, 5, 365-369.
 
6.
Żółtowski, K and Szafrański, M 2015. Techniczne możliwości rewitalizacji kratowych wiaduktów łukowych (Technical Possibilities for the Revitalization of Arch Girder Bridges), Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 4, n. 4, p. 73-85. ISSN 2449-769X.
 
7.
Wysokowski, A, Laskowski, J and Juszczyk, A 2010. Projekt obniżenia jezdni ulicy Foluszowej w Zielonej Górze w rejonie wiaduktu kolejowego usytuowanego na szlaku kolejowym Zielona Góra – Czerwieńsk, Uniwersytet Zielonogórski.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Ordinance of the Minister of Transport and Maritime Economy of 10 September 1998 on the technical conditions to be met by railway structures and their placement) (Dz.U. 1998 nr 151 poz. 987 z późniejszymi zmianami) (Journal of Laws 1998, No. 151 item 987 as amended).
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top