ORIGINAL ARTICLE
Protection of Steel Structures with Paint Coatings in the Context of Environmental Pollution
 
More details
Hide details
1
Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw, Poland
 
2
Bialystok University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences, Białystok, Poland
 
 
Online publication date: 2021-06-28
 
 
Publication date: 2021-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2021;31(2):30-42
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents important problems occurring in the operation of large-size steel structures protected by paint coatings. In our atmospheric conditions, corrosion of steel structures cannot be avoided, even with the use of protective coatings. The problem of environmental pollution with corrosion products and exfoliated paint then appears. When designing corrosion protection, durability of protection is assumed based on environmental corrosivity categories, but in practice degradation of paint coatings can occur much faster. The problem of premature peeling of paint results, among other things, from its faulty application and use. Steel structure repairs are usually carried out comprehensively, and new protection requires the removal of damaged coatings, mainly by sanding. As a result of the mechanical action of the abrasive material, old paints and corrosion products are removed, which results in a very large amount of waste that settles on the adjacent area. Due to the age of paint removed, this waste often contains compounds such as lead, chromium or zinc, which pose a real threat to the natural environment around the renovated buildings. In the article, based on the observations carried out directly on the exemplary structures in renovation, the actual scope of the waste emission was determined. This is a contribution to further spectrometric studies to determine the exact area of contamination and to identify heavy metals in the waste arising from the renovation of steel structures with paint coatings.
 
REFERENCES (20)
1.
Boroń, M, Dobrakowski, M, Chmielewski, J, Gworek, B, Korzonek- Szlacheta, I, Kiełtucki, J, Szpringer, M and Kasperczyk, S 2018. Aspekty zdrowotne w krótkookresowym narażeniu na ołów. Przemysł Chemiczny, vol. 97.
 
2.
Brokbartold, M, Wischermann, M and Marschner, B 2012, Plant Availability and Uptake of Lead, Zinc, and Cadmium in Soils Contaminated with Anticorrosion Paint from Pylons in Comparison to Heavy Metal Contaminated Urban Soils. Water Air Soil Pollut 223, 199–213.
 
3.
Brokbartold, M, Grupe, M and Marschner, B 2012. Effectiveness of different soil amendments to reduce the Pb and Zn extractability and plant uptake in soils contaminated by anticorrosion paints beneath pylons. Journal of Plant Nutrition and Soil Science volume 175 issue 3, 443-455.
 
4.
Jaczewski, M 2013. Expert’s eye on corrosion protection projects and technical specifications. Ochrona przed Korozją 6, 266-268.
 
5.
Kamiński, T, Bień, J, Hildebrand, M, Kużawa, M and Rabiega, J 2016. Ocena kondycji mostu kratownicowego przez Wisłę w Puławach. Duże mosty wieloprzęsłowe. Projektowanie, technologie budowy, monitoring. Wrocław 29-30 listopada 2016. DWE, Wrocław 2016.
 
6.
Kobus, J and Lutze, R 2016. Evaluation of economic effects of corrosion using life cycle costs methodology. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe R 17 6, 210-215.
 
7.
Koprowicz, M Rocznik 2010. Wybrane ekologiczne aspekty wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych. Ochrona przed korozją 9, 438-439.
 
8.
Kowalski, D 2017. Problems with anticorrosion coatings of bridge equipment element. Corrosion Protection 60, no. 3, 65–68.
 
9.
Kozłowski, J 2015. EN 1090 i jej wymagania w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji spawanych. Przegląd Spawalnictwa - Welding Technology Review 87, No 5, 64-69.
 
10.
Maciejewski, A 2015. Ochrona przed korozją elementów stalowych (metalowych) występujących w infrastrukturze miejskiej. Inżynier 90.
 
11.
Możaryn, T, Wójtowicz, M and Strąk, A 2016. Korozja i zabezpieczenie konstrukcji stalowych Część 1. Korozja stali. Instytut Techniki Budowlanej, Przegląd Budowlany 6, 45-52.
 
12.
Możaryn, T, Wójtowicz, M and Strąk, A 2016. Korozja i zabezpieczanie konstrukcji stalowych. Cz. 2 – Zabezpieczanie przeciwkorozyjne. Przegląd Budowlany 7-8, 60-66.
 
13.
Pakulska, D and Czerczak, S 2017. Zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na cynk i jego związki nieorganiczne w przemyśle. Medycyna Pracy 68, no.6, 779-794.
 
14.
PN-EN ISO 9223. Korozja metali i stopów – Korozyjność atmosfer – Klasyfikacja, określanie i ocena.
 
15.
PN-EN ISO 8044:2015-12. Podstawowe terminy i definicje.
 
16.
PN-EN ISO 12944-5. Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich.
 
17.
Rorbach-Dolata, A, Piwowar, A and Marchewka, Z 2016. Ekspozycja na metale ciężkie a ryzyko raka pęcherza moczowego w Polsce i na świecie – fakty znane, ale wciąż niedoceniane. Hygeia Public Health 51, no. 4, 343-349.
 
18.
Surowska, B 2009. Wybrane zagadnienia z korozji i ochrony przed korozją. Politechnika Lubelska.
 
19.
Zubielewicz, M and Langer, E 2019. News in the field of coating materials. Corrosion Protection 2019 63, nr 1, 4-7.
 
20.
Zubielewicz, M 2012. Powłoki malarskie jako zabezpieczenie antykorozyjne stalowych drogowych konstrukcji mostowych. Drogi: budownictwo infrastrukturalne Nr 7-8 (8), 46-55.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top