ORIGINAL ARTICLE
Organizational, Design and Technology Issues in the Process of Protection of Underground Historic Monuments/ Probelmy Organizacyjne, Projektowe I Technologiczne W Procesie Zabezpieczania Zabytkowych Podziemi
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH University of Science and Technology, Faculty of Mining and Geoengineering, Cracow, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Underground historic monuments constitute the immanent part of the cultural and natural heritage. Protecting and opening underground historic objects, as the investment aim, is a process of renewed actions taken in objects that are degraded or out of order, contributing to improvement of quality of life of residents, restoring new functions, reconstruction of social bonds. Underground historic buildings should be subjected to processes of protecting and revitalization. Determining the state of a given building and the adjustability of its spatial structure to introducing a new function or making it available to tourist purposes are the basis for these actions.
 
REFERENCES (8)
1.
Tajduś T. Mikoś T. Chmura J.: Problemy techniczne adaptacji i zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych- doświadczenia Wydziału Górniczego AGH w Krakowie, Kraków, Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska ICOMOS, (2000) 163-164.
 
2.
Chmura J. Wieja T.: Metodologia prac projektowych i organizacyjnych przy adaptacji zabytkowych wyrobisk na podziemne trasy turystyczne, Górnictwo i Geoinżynieria, 3, 1 (2009) 445-454.
 
3.
Chmura J. Mikoś T.: Średniowieczny kolektor sanitarny w Przemyślu jako element podziemnej trasy turystycznej, Górnictwo i Geoinżynieria, 3, 1 (2009) 65-74.
 
4.
Chmura J. Wieja T.: Konstrukcje górnicze jako element projektowanej podziemnej trasy turystycznej „Groty Nagórzyckie”, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2 (2011) 37-44.
 
5.
Chmura J. Mikoś T. Kinasz R.: Zabytkowe wyrobiska górnicze jako przestrzeń dla muzeów i skansenów podziemnych w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technniczna, 2 (2010) 104-106.
 
6.
Chmura J.: Zabezpieczające prace górnicze w obiektach archeologicznych - zabezpieczenie jaskini w Obłazowej, Górnictwo i Geoinżynieria, 3, 1 (2009) 59-64.
 
7.
Chmura J. Czaja P.: Problemy techniczne i legislacyjne w procesie zabezpieczania i adaptacji wyrobisk na podziemne trasy turystyczne, Muzeum Żup Wielickich, 3, 1 (2010) 61-70.
 
8.
Chmura J. Wieja T.: Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 2 (2013) 39-48.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top