ORIGINAL ARTICLE
Not In-Service Railway Arched Bridges and Their Future/ Nieużytkowane Kolejowe Mosty Sklepione I Ich Przyszłość
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Building Engineering, Poland
 
 
Online publication date: 2015-07-29
 
 
Publication date: 2015-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2015;17(2):51-60
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the turn of the 19th and 20th century, on the areas of today northern and western Poland, the railway infrastructure was developing rapidly. In the late 80’s of the previous century many of the railway lines, together with the whole infrastructure including bridges, were being closed down. The example of such practices can be the brick bridge located near Nojewo, Voivodeship wielkopolskie. This article presents the technical parameters of these bridges and their damages as well as ideas for the future development of the railway facilities.
 
REFERENCES (8)
1.
Biliszczuk J. i inni: Rewitalizacja starego wiaduktu kolejowego z przeznaczeniem na kładkę dla pieszych, Mosty, 6 (2014) 53-55.
 
2.
Flaga K.: Rewaloryzacja obiektu mostowego na przykładzie wiaduktu drogowego na ulicy Karowej w Warszawie, Czasopismo Techniczne. Budownictwo R. 108, z. 3-B (2011) 49-56.
 
3.
Kristowski A. Siemaszko A.: Analiza techniczno-ekonomiczna rozwiązań rewitalizacyjnych zabytkowego mostu w Tczewie, Inżynieria Morska i Geotechnika, 5 (2013) 365-369.
 
4.
Łotysz, S.: Park na torach. Przykład adaptacji wiaduktu kolejowego na teren zieleni, Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska Uniwersytet Zielonogórski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 146 (2012) 25-31.
 
5.
Wysokowski A.: Whiteman Bridge - historia pewnego mostu na australijskich antypodach, Mosty, 6 (2014) 72-81.
 
6.
Żółtowski K., Szafrański M.: Techniczne możliwości rewitalizacji kratowych wiaduktów łukowych, Drogi i Mosty, 4 (2005) 73-85.
 
7.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. nr 151, poz. 987 z późniejszymi zmianami).
 
8.
Linia kolejowa: 368 Szamotuły - Międzychód [online]. [dostęp:14.11.2014]. Dostępny w internecie: wielkopolskie.atlaskolejowy.pl/?id=linia&poz=368.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top