ORIGINAL ARTICLE
Microscopic Evaluation of the Manholes in Selected Sewerage Pressure System
 
More details
Hide details
1
West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Szczecin, Poland
 
 
Online publication date: 2019-10-30
 
 
Publication date: 2019-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(2):31-40
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of the research was to determine changes in the elemental composition of concrete under the influence of exposure to hydrogen sulphide in the existing sewage system. The system operator pointed to significant problems with odours in this system. The research included a fragment of the pressure sewage system. The concentration of gases: hydrogen sulphide, ammonia and methane was measured in selected wells. High concentrations of hydrogen sulphide (over 200 ppm) were recorded in the studies. Concrete samples were taken from the internal walls of the well for testing. The samples were used for a microscopic analysis of their composition, using an electron microscope with an EDS attachment. Also, concrete samples from a new sewage well were tested to compare their elemental composition. Gas measurements confirmed the problem of odors, while the analysis of the elemental composition showed a significant proportion of sulphur (from 7.53% to 42.9%) on the surface of the well compared to the reference sample (0%).
 
REFERENCES (20)
1.
Guangming, J, Jing, S, Keshab, S and Zhingo, Yn 2015. Corrosion and odor management in sewer systems”, Curr. Opin. Biotechnol., nr 33, s. 192–197.
 
2.
„DIN EN 1671 Druckentwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden. (Systemy kanalizacyjne ciśnieniowe na zewnątrz budynków)”.
 
3.
„PN-EN 1671: 2001. Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej”.
 
4.
Stachowiak, M, Troszczyńska, M and Dymaczewski, Z 2017. „Przeciwdziałanie uciążliwości odorowej w systemach kanalizacji grawitacyjno-tłocznej”, Technol. Wody, nr 6, s. 38–45.
 
5.
Worona, J 2012. Śmierdzi w kanale. Zagniwanie ścieków w kanalizacji tłocznej”, Ochr. Śr., maj nr 5.
 
6.
Dąbrowski, W 2013. „Pompowanie ścieków – uciążliwości eksploatacyjne”, Rynek Instal., grudzień nr 12, s. 69–73.
 
7.
O’Connell, M, McNally, C and Richardson, M. G Biochemical attack on concrete in wastewater applications: A state of the art review”, Cem. Conrete Compos., nr 32, s. 479–485, 210 n.e.
 
8.
Baszkiewicz, J and Kamiński, M 2006. Korozja materiałów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 
9.
Neville, A 2000. Właściwości betonu, 4. wyd. Polski Cement Sp. z o.o..
 
10.
„PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.
 
11.
Marchand, J, Odler, I and Skalny, J. P 2003. Sulfate Attack on Concrete, Reprint. CRC Press.
 
12.
Stryszewska, T and Stanaszek-Tomal, E 2017. The degradation of concrete in the presence of domestic sewage”, Ochr. Przed Korozją, nr 60 (6), s. 197–200.
 
13.
Gruener, M 1983. Korozja i ochrona betonu. Warszawa: Arkady.
 
14.
Zhang, C, Wen, F and Cao, Y 2011. „Progress in Research of Corrosion and Protection by Sulfate-Reducing Bacteria”, Procedia Environ. Sci., nr 10, s. 1177–1182.
 
15.
Wells, T, Melchers, R and Bond P 2009. „Factors involved in the long term corrosion of concrete sewers”, zaprezentowano na 49th Annual Conference of the Australasian Corrosion Association.
 
16.
Abdollahi, M and Hosseini, A 2014. „Hydrogen Sulfide”, w Encyclopedia of Toxicology. Third Edition, P. Wexler, Red. Academic Press, s. 971–974.
 
17.
„Hydrogen Sulfide Corrosion In Wastewater Collection And Treatment Systems”, U.S. Environmental Protection Agency, maj 1991.
 
18.
Hvitved-Jacobsen, T, Jutte, B, Nielsen, P and Jensen, N 1988. Hydrogen Sulphide Control in Municipal Sewers”, w Pretreatment in Chemical Water and Wastewater Treatment.
 
19.
Kane, J 2014. „HYDROGEN SULPHIDE GAS IN SEWERS – THE CHALLENGES OF ODOUR AND CORROSION”, zaprezentowano na 39th Annual Queensland Water Industry Operations Conference, Logan, s. 75–81.
 
20.
„Odor and Corrosion Control i Sanitary Sewerage Systems and Treatment Plants”, U.S. Environmental Protection Agency, 1985.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top