ORIGINAL ARTICLE
Innovation in the Lubusz region. Implementation of an innovation management system
 
 
More details
Hide details
1
Departament Administracyjno-Gospodarczy, Urząd Marszałkowski, Poland
 
 
Submission date: 2023-08-04
 
 
Final revision date: 2023-08-14
 
 
Acceptance date: 2023-08-17
 
 
Online publication date: 2023-08-24
 
 
Publication date: 2023-08-24
 
 
Corresponding author
Joanna Malon   

Departament Administracyjno-Gospodarczy, Urząd Marszałkowski, Zielona Góra, Poland
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2023;33(2):1-12
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article reveals the potential of innovation management in regions on the example of the Lubusz Voivodeship. The aim of the article is to analyse the latest activities and initiatives supporting innovation in the Lubusz Voivodeship. To this end, it was important to identify the nature of the implementation process of innovative solutions, which may be recognised as political, i.e.: characterised by top-down initiatives and bottom-up implementation. The method of document analysis was used in the study, including primary and secondary sources. As a result, conclusions and recommendations for regional policy to support innovation were drawn. They indicate the need to use the scientific potential of the University of Zielona Góra and other scientific and research institutions. They also reveal the need to strengthen the cooperation of the local self - government with the University for the development of innovation and creation of partnership networks in the region.
 
REFERENCES (24)
1.
Budner, W 2003. Lokalizacja przedsiębiorstw, Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe [Location of enterprises, Economic, spatial and environmental aspects]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 
2.
Fagerberg, J and Godinho, MM 2007. Innovation and catching-up, [in:] Fagerberg, J, Mowery, DG and Nelson, RR (eds.). The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, 514–543.
 
3.
Fagerberg, J 2007. Innovation: A guide to the literature, [in:] Fagerberg, J, Mowery, DG and Nelson, RR (eds.), The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford, 19–20.
 
4.
Fagerberg, J, Mowery, DG and Nelson, RR (eds.) 2007. The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University, Press, Oxford.
 
5.
Gorzelak, G 2006. Polskie regionalne strategie innowacji, ocena i wnioski do dalszych działań [Polish regional innovation strategies, assessment and conclusions for further action,], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
6.
Kamińska, P, Michalak, H 2022. Innovative, Modular Building Facades - as a Tool to Counteract The Effects of and to Prevent Climate Change. Civil and Environmental Engineering Reports, 32(4), 184-209. https://doi.org/10.2478/ceer-2....
 
7.
Kochmańska, M 2007. Regionalne Strategie Innowacji środkiem rozwoju przedsiębiorczości (na przykładzie województwa małopolskiego) [Regional Innovation Strategies as a means of entrepreneurship development (on the example of the Małopolskie Voivodeship)], [in:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistycznej.
 
8.
Kondratiev, ND 1935. The long waves in economic life, The Review of Economic Statistics, vol. 17, no. 6, 105–115.
 
9.
Lundvall, BÅ and Johnson, B 1994. The learning economy, Journal of Industry Studies, vol. 1, no. 2, 23–42.
 
10.
Łabuda, J 2015. Felieton Jurka Łabudy: Przyrost wiedzy [Jurek Łabuda's column: Increasing knowledge], [access:15.09.2018],https://www.komputerswiat.pl/a....
 
11.
Markowska, M 2012. Innowacyjność w wybranych teoriach rozwoju regionalnego [Innovativeness in selected theories of regional development], [in:] Dynamiczna taksonomia innowacyjności regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 59-65.
 
12.
Mensch, G 1979. Stalemate in Technology, Ballinger, Cambridge, MA.
 
13.
Męczyński, M 2007. Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno-komunikacyjnych [Spatial differentiation and diffusion of information and communication technologies],Wydawnictwo Naukowe Poznań.
 
14.
Pander, W, Rauzer, A, Stawicki, M, Sycz, P and Wojnicka-Sycz, E 2014. Wyznaczanie, monitoring i ewaluacja Inteligentnych Specjalizacji [Designation, monitoring and evaluation of Smart Specializations], Warszawa 7-13.
 
15.
Porter, ME 2001. Porter o konkurencji [Porter about the competition], PWE, Warszawa.
 
16.
Potyra, T 2012. Zdolności Innowacyjne polskich województw [Innovative Capabilities of Polish Voivodeships] [in:] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa,75-76.
 
17.
Schumpeter, JA 1939. The Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process, New York–London 73–86.
 
18.
Schumpeter, JA 1911. The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 
19.
Strategia Europa 2020 [Europe 2020 strategy]. https://commission.europa.eu/i..., Brussels 3.03. 2010.
 
20.
Tutaj, J and Wojnicka-Sycz, E 2022. Zarządzanie innowacjami w regionie lubuskim [Innovation management in the Lubuskie region], Warszawa, Difin.
 
21.
Wiśniewska, M 2013. Rola administracji publicznej we wspieraniu procesów innowacyjnych [The role of public administration in supporting innovation processes] [in:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strahl, D and Głuszczyk, D (eds.), 285, Wrocław, 182-183.
 
22.
Wojnicka-Sycz, E, Tutaj, J, Sycz, P and Tutaj, W 2021. Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego do roku 2030 [Lubuskie Voivodeship Innovation Development Program until 2030] www.lubuskie.pl.
 
23.
Zięba, Z, Dąbrowska, J, Marschalko, M, Pinto, P, Mrówczyńska, M, Leśniak, A, Petrovski, A and Kazak, JK 2020. Built Environment Challenges Due to Climate Change, 2020, IOP Conference Series : Earth and Environmental Science, Vol. 609, 1-11, DOI: 10.1088/1755-1315/609/1/012061.
 
24.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top