ORIGINAL ARTICLE
Impact of Water Quality on Concrete Mix and Hardened Concrete Parameters
 
 
More details
Hide details
1
Rzeszow University of Technology, Rzeszów, Poland
 
 
Online publication date: 2019-12-21
 
 
Publication date: 2019-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2019;29(3):174-182
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The subject of the present article is the evaluation of the use of different water types in the production of concrete mix and C20/25 class concrete (assuming the same composition). Taking as an example a selected Subcarpathia-based concrete production plant, equipped with a process water management system, the research analysed the quantity-quality parameters of drinking water, sewage water, and groundwater and evaluated them for their accordance with mixing-water quality standards. It should be emphasised that the majority of specifications recommend the use of drinking water for concrete production. The paper presents the results of research which analysed the impact of water quality on selected properties of concrete mix and concrete (consistency; compressive strength after 7, 14, and 28 days; density). The results obtained confirmed the findings of the research on the suitability of recycled water for concrete production.
 
REFERENCES (30)
2.
Chini, A and Mbwambo, WJ 1996. Environmentally friendly solutions for the disposal of concrete wash water from ready-mixed concrete operations. CIB W89 Beijing International Conference.
 
3.
Borger, J, Carrasquillo, RL and Flower DW 1994. Use of Recycled Wash Water and Returned Plastic Concrete in the Production of Fresh Concrete. Advanced Cement-Based Materials, 1(6), 267-274.
 
4.
Czarnecki, L, Hager, I and Tracz, T 2015. Material problems in civil engineering: ideas-driving forces-research arena. Procedia Engineering, vol.108, 3-12.
 
5.
Dobiszewska, M 2017. Waste materials used in making mortar and concrete. Journals of Materials Education, 39, 5-6, 133-156.
 
6.
Dobiszewska, M and Beycioglu, A 2017. Investigating the Influence of Waste Basalt Powder on Selected Properties of Cement Paste and Mortar. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 245, 022-027.
 
7.
Faleńska, M and Jarszewski, P 2003. Recycling of concrete mix (Recykling mieszanki betonowej). XIX Scientific Conference KILiW PAN and KN PZITB Krynica.
 
8.
Fijał, T 1998. Implementing cleaner production strategies in Poland (Wdrażanie w Polsce strategii czystszej produkcji). Biuletyn Informacyjny Klubu Polskie Forum ISO 9000 nr 3 (29).
 
9.
Gołaszewski, J 2016. Concrete admixtures: effects, evaluation and efficiency tests, application (Domieszki do betonu: efekty działania, ocena i badania efektywności, stosowanie), Politechnika Śląska, Gliwice.
 
10.
Jóźwiak, H and Siemaszko-Lotkowska, D 2006. Selected aspects of the use of waste from concrete production (Wybrane aspekty stosowania odpadów z produkcji betonu). Conference Concrete Days, Wisła.
 
11.
Paolini, M and Khurana, R 1998. Admixtures for Recycling of Waste Concrete. Cement and Concrete Composites, No.20, 221-229.
 
12.
Pietrucha-Urbanik, K, Tchorzewska-Cieslak, B, Papciak, D, Skrzypczak, I 2017. Analysis of chemical stability of tap water in terms of the required level of technological safety. Archives of Environmental Protection, 43(4), 3-12.
 
13.
Sadowska-Buraczewska, B and Skrzypczak I 2019. Reinforced Concrete Beams made of High-Performance Recycled Aggregate with Use Steel Fibre. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 471, 052-021.
 
14.
Siemaszko-Lotowska, D 2006. Assessment of the possibility of using waste from unused concrete mix (Ocena możliwości zastosowania odpadów z niewykorzystanej mieszanki betonowej), ITB Warszawa.
 
15.
Skrzypczak, I, Kokoszka, W, Buda-Ozog, L, Kogut, J and Słowik, M 2017. Environmental aspects and renewable energy sources in the production of construction aggregate. ASEE17, E3S Web of Conferences 22, 00160, 1-8.
 
16.
Skrzypczak, I, Buda-Ozog, L, Pytlowany, T 2016. Fuzzy method of conformity control for compressive strength of concrete on the basis of computational numerical analysis. Meccanica, 51(2), 383-389.
 
17.
American Society for Testing and Materials C94/C94M-99, Standard Specification for Ready-Mixed Concrete 1999.
 
18.
Czarnecki, L et al. 2004. Concrete according to 206-1 standard - commentary (Beton według normy 206-1 – komentarz), Polski Cement, Kraków.
 
19.
PN-EN 1008:2004. Mixing water for concrete. Specification of sampling, testing and assessment of suitability of mixing water for concrete, including water recovered from concrete production processes (Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu).
 
20.
Buczek, J and Jarszewski, P 2003. Influence of slurry from concrete mix recycling on cement binding and strength (Wpływ zawiesiny z recyklingu mieszanki betonowej na wiązanie i wytrzymałość cementu). Materiały Budowlane, 5, 80-81.
 
21.
Woyciechowski, P, Szmigiera, E and Reluga D 2008. Impact of recovered water used as mixing water on the characteristics of concrete and concrete mix (Wpływ wody odzyskanej użytej jako woda zarobowa na cechy mieszanki betonowej i betonu). Conference Concrete Days, Wisła.
 
22.
Regulation of the Council of Ministers of 19 May 1999 on the conditions for introducing sewage to sewage systems constituting municipal property. Journal of Laws of June 2, 1999, No. 50, item 501 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiące mienie komunalne. Dz. U. z dnia 2 czerwca 1999 r. nr 50 poz. 501).
 
23.
Dojlido, J, Dożańska, W, Hermanowicz, W, Koziorowski, B and Zerbe, J 1999. Physico-chemical analysis of water and sewage (Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków), Warszawa.
 
24.
Jóźwiak, H and Siemaszko-Lotkowska D 2004. Recycling of water recovered from the concrete industry (Recykling wody odzyskiwanej z przemysłu betonów). Budownictwo i Inżynieria Środowiska Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 37, 127-134.
 
25.
Kushhboo, M and Salmabanu, L 2019. Effect of wastewater on properties of concrete. Journal of Building Engineering, 21, 106-112.
 
26.
Malish, WR 1996. Returned concrete, wash water and wastewater management, Concrete Journal.
 
27.
Więckowski, A 2004. Recycling of non-embedded concrete mix components (Recyklizacja składników niewbudowanej mieszanki betonowej). Przegląd Budowlany, nr 4, 24-28.
 
28.
Kinney, FD 1989. Reuse of returned concrete by hydration control: characterization of a new concept. International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete.
 
29.
Reddy, Babu, G, Madhusudana, Reddy, B and Venkata Ramana N 2018. Quality of mixing water in cement concrete “a review”. Materials Today: Proceedings, Vol.5, 1, 1313-1320.
 
30.
Sandrolini, F and Franzoni, E 2001. Waste wash water recycling in ready-mixed concrete plants, Cement and Concrete Research, Vol. 31, 485-494.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top