ORIGINAL ARTICLE
From Dysfunction to Functionalism: The Evolution of Military Construction in the Interwar Period Poland
 
More details
Hide details
1
Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland
 
 
Online publication date: 2023-01-05
 
 
Publication date: 2022-12-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2022;32(4):210-229
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The purpose of the article is the general characteristics of military residential architecture built in the 1920s and 1930s in the 2nd Polish Republic. In the newly restored Poland the most pressing problem was the improvement of the housing conditions of the population. The military, who contributed the most to the reinstating of independence held special privilege with the state officials. Therefore, the problem of their quartering was resolved with utmost preference. After an unsuccessful period of trial and error with traditional and light timber frame construction the government addressed this problem systemically establishing the Military Accommodations Fund with a dedicated budget for creating typified, repeatable solutions. The MAF commissioned specific designers, held open as well as limited competitions and hired a cadre of architects and engineers to come up with designs that could rapidly and cost effectively replenish the housing base with functional, hygienic solutions. Because the MAF was well funded, the most prominent polish modernist architects readily cooperated with the organization making Polish interwar architectura militaris an engine of modernization.
 
REFERENCES (32)
1.
Bauer Wurster, C 1965. The Social Front of Modern Architecture in the 1930s. Journal of the Society of Architectural Historians 24, 48-52.
 
2.
Bruno, F 2015. Facing the Vistula: The Architecture of the Kościuszko Coast and the central part of Warsaw’s Powiśle in the years 1910-1939 (Frontem do Wisły: architektura Wybrzeża Kościuszkowskiego i środkowej części warszawskiego Powiśla w latach 1910-1939). Kwartalnik Architektury i Urbanistyki: teoria i historia 60, 31-68.
 
3.
Czapelski, M 2008. Bohdan Pniewski – Warsaw architect of 20th century (Bohdan Pniewski – Warszawski architekt XX wieku). Warszawa.
 
4.
Residential houses of the Military Quartering Fund report of 1927-1930 (Domy Mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego Sprawozdanie 1927— 1930). Warszawa.
 
5.
Residential houses of the Military Quartering Fund report of 1930-1933 (Domy Mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego Sprawozdanie 1930-1933). Warszawa.
 
6.
Residential houses of the Military Quartering Fund report of 1933-1937 (Domy Mieszkalne Funduszu Kwaterunku Wojskowego Sprawozdanie 1933— 1937). Warszawa.
 
7.
Dybczyńska–Bułyszko, A 2008. A shape for chaos. The works of Romuald Gutt and the problems of Polish modernism (Kształt dla chaosu. Twórczość Romualda Gutta a problemy polskiego modernizmu). Warszawa.
 
8.
Gawryszewski, A 2005. The people of Poland in the 20th century (Ludność Polski w XX wieku). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN.
 
9.
Herf, J 1984. Reactionary Modernism. Technology, Culture and Politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge: Cambridge University Press.
 
10.
Król, A 1933. Fifteen years of Polish military construction (Piętnastolecie budownictwa wojskowego). Architektura i Budownictwo 10–12, 295-301.
 
11.
Król, A 1936. Military construction in the years 1918-1935 (Budownictwo wojskowe w latach 1918–1935, vol.I). Warszawa.
 
12.
Kwiatkowska-Frejlich, L 2020. Marian Nikodemowicz Lviv architect (Marian Nikodemowicz Architekt Lwowski). Lublin.
 
13.
Leśniak-Rychlak, D 2013. Reaction to modernism. The Architecture of Adolf Szyszko-Bohusz (Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza). Kraków: Instytut Architektury, Muzeum Narodowe w Krakowie.
 
14.
Merriam Webster, < https://www.merriam-webster.co...>, access 25.11.2022.
 
15.
Merriam Webster, < https://www.merriam-webster.co...>, access 25.11.2022.
 
16.
Minorski, J 1970. Polish innovative architectural thought in the years 1918-1939 (Polska nowatorska myśl architektoniczna w latach 1918-1939).
 
17.
Olenderek, J 2012. Modernim in Lodz and other threads in prewar construction (Łódzki modernizm i inne nurty przedwojennego budownictwa). Łódź.
 
18.
Olszewski, A 1967. A new shape in Polish Architecture since 1900 till 1925. Theory and practice (Nowa forma w architekturze polskiej 1900 do 1925. Teoria i praktyka). Wrocław – Warszawa – Kraków.
 
19.
Omilanowska, M 2019. Architectura militaris by Marian Lalewicz in Gdynia (Gdyńska architectura militaris autorstwa Mariana Lalewicza). Porta Aurea 18, 114–142.
 
20.
Peiper, T 1922. City, mass, machine (Miasto, masa, maszyna). Zwrotnica 1-3, 23-31.
 
21.
Perlińska-Kobierzyńska, E 2018. An experimental housing estate in urban space. WSM Rakowiec in Warsaw (Eksperymentalne osiedle w przestrzeni miejskiej. WSM Rakowiec w Warszawie). In: Sołtysik, MJ, Hirsch, R (eds.) Architektura XX Wieku - Jej ochrona i konserwacja w Gdyni i W Europie. Gdynia. Gdańsk: Urząd Miasta Gdyni.
 
22.
Pszczółkowski, M 2014. Public utility Architecture of the Second Polish Republic in years 1918-1939. Form and style (Architektura użyteczności publicznej II Rzeczypospolitej 1918-1939. Forma i styl). Łódź: Księży Młyn.
 
23.
Rozbicka, M 2014. Modernism of wooden Architecture in the Second Polish Republic (Modernizm w drewnianej architekturze międzywojennej Polski). In: Sołtysik, MJ and Hirsch, R (eds) Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie. Gdynia: Urząd Miasta Gdyni, 33–40.
 
24.
Rudnicka-Bogusz, MM 2021. The Pro-user Revolution in Design of Military Complexes in the Interwar Period. In: Charytonowicz, J, Maciejko, A, Falcão, CS (eds) Advances in Human Factors in Architecture, Sustainable Urban Planning and Infrastructure. AHFE 2021. Cham: Springer.
 
25.
Rudnicka-Bogusz, MM 2021. Health in the military – military in good health: prestige and propaganda in the architecture of modernist military holiday houses. Builder 284, 72-76.
 
26.
Sas-Zubrzycki, J 1922. Polish style, national style (Styl polski, styl narodowy). Lwów.
 
27.
Schmid, U 2014. The estetics of national discourse in Poland in the years 1926-1939 (Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926–1939). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
28.
Schwagenscheidt, W 1930. Vergleichende Besonnungsuntersuchungen. Das Neue Frankfurt 4/5.
 
29.
Sołtysik, MJ 2003. At the junction of two eras. Architecture of tenement houses in Gdynia in the inter-war period (Na styku dwóch epok. Architektura gdyńskich kamienic okresu międzywojennego). Gdynia.
 
30.
Szczerski, A 2011. „The New Europe” and modernism enclaves („Nowa Europa” i modernistyczne enklawy). In: Szczerski, A (ed) Modernizm na peryferiach. Architektura Skoczowa, Śląska i Pomorza 1918–1939. Warszawa: 40000 Malarzy, 257.
 
31.
Śleboda, T 2018. Edgar Norwerth 1884-1950: an artist and a man (Edgar Norwerth 1884-1950: artysta i człowiek). Toruń: Wydawnictwo Tako.
 
32.
Woźnicki, S 1929. The constructions of the Military Quartering Fund. Działalność budowlana funduszu kwaterunku wojskowego. Architektura i budownictwo 2-3.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top