ORIGINAL ARTICLE
Evaluation of Biological Activity of Cellulose Pulp by Means of the Static Respiration Index (At4)/ Ocena Aktywności Biologicznej Pulpy Celulozowej Testem Respiracyjnym At4
 
More details
Hide details
1
University of Zielona Gora, Institute of Environmental Engineering, Poland
 
2
Waste Disposal Plant, Gorzów Wlkp, Poland
 
3
Center of biomass standardisation, Stanowice, Poland
 
 
Online publication date: 2015-02-06
 
 
Publication date: 2014-09-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2014;14(3):49-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the countries of the European Union, work is presently being conducted on the standardisation of the limit values and test methods for the determination of the biological activity of waste. The aim of conducting the tests is to monitor the effectiveness of waste biodegradation during composting, the evaluate any decrease in the biological activity of the waste before its landfilling and control processes taking place at landfills. The evaluation of the waste’s biological activity can be performed, among others, by testing respiration. One such method is AT4 (Static Respiration Index) determination. The results of respirometric tests depict the availability of substrates for microorganisms, that is, the biodegradability. The article describes the tests of the biological activity of the cellulose pulp, the impact of the degree of compost inoculation on the value of this parameter and the dependence on the content of organic mass and total organic carbon in the tested substrate. The measurements of the oxygen demand were made using the OxiTop® Control measuring system.
 
REFERENCES (11)
1.
Bożym M.: Wykorzystywanie testów do oceny stopnia stabilizacji odpadów w Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych nr 7, Warszawa- Opole, ISSN 1899-3230, (2011) 79-88.
 
2.
Casso R., Raga R.: The methods for assessing the biological stability of biodegradable waste. IMANE Departament, Universitu of Padua, 2007.
 
3.
Godley A., Lewin K., Graham A., Barker H., Smith R.: Biodegradability determination of municipal waste: an evaluation of methods, Proc. Waste 2004 Conf. Integrated Waste Management and Pollution Control: Policy and Practice, Research and Solutions. Stratford-upon-Avon, UK, (2004) 40-49.
 
4.
Gómez R.B., Lima F. V., Ferrer A.S.: The use respiration indices the composting process: a review. Chemosphere 62 (9), (2006) 1534-1542.
 
5.
Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa ISBN 978-83-01-15166-9, 2007.
 
6.
Landau L. D. Lipszyc J. M.: Fizyka statystyczna, Wyd. Naukowe PWN Warszawa, 2012.
 
7.
Platen H., Witz A.; Pomiar aktywności analitycznej gleby przy pomocy systemu pomiarowego Oxi Top Control. Zasady podstawowe i ilościowa charakterystyka procesu; Wyższa Szkoła Zawodowa, Gissen - Freidberg, 1999.
 
8.
Schlegel H.: Mikrobiologia ogólna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
 
9.
Wytyczne dotyczące wymagań dla procesów kompostowania, fermentacji i mechaniczno- -biologicznego przetwarzania odpadów”, na podstawie opracowania R. Szpadta i A. Jędrczaka, Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa 2008.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1052.
 
11.
Richtlinie für die Mechanisch-Biologische behandlung von Abfällen, Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien, 39, 2002.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top