ORIGINAL ARTICLE
Eutrophication of the Strzeszyńskie Lake: Sources, Consequences and Remedies
 
More details
Hide details
1
Poznań University of Life Sciences, Dept. of Environmental Engineering and Spatial Planning, Piątkowska st. 94a, 60-649 Poznań, Poland
 
2
Poznan University of Life Sciences, Dept. of Environment Engineering and Spatial Planning
 
3
Poznan University of Life Sciences, Dept. of Environmental Engineering and Spatial Planning, Ponan Poland
 
 
Online publication date: 2016-07-14
 
 
Publication date: 2016-06-01
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2016;21(2):161-169
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents history and recent review of investigations on ecological status of the Strzeszyńskie Lake, located within borders of town Poznań. The lake is a popular rest place, also for bathing and angling, therefore its state concerns many institutions and inhabitants. Recently, a deterioration of its ecological state has been observed due to pollution from a tributary catchment (Row Złotnicki), lake’s direct catchment, precipitation and fallen leaves. Phosphorus balance for an average year was estimated. A review of applied remedies was provided but an assessment of their effectiveness was unfeasible due to simultaneity and relatively short duration of their application.
 
REFERENCES (14)
1.
Chief Inspectorate of Environmental Protection. Report on the state of the environment in Poland 2008. Environmental Monitoring Library. Warsaw (2010) www.gios.gov.pl.
 
2.
Choiński A.: Katalog jezior Polski (Catalogue of Polish lakes - in Polish). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.
 
3.
Giercuszkiewicz-Bajtlik M.: (1990); Prognozowanie zmian jakości wód stojących. (Forecasting quality of standing waters - in Polish). Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa.
 
4.
Gołdyn R., Jankowska B., Kowalczak P., Pułyk M., Tybiszewska E. Wiśniewski J.: Wody powierzchniowe m. Poznania. (Surface waters of Poznań - in Polish) W: Środowisko naturalne m. Poznania, cz. I, pod red. L. Kurka, UM, Wydz. Ochr. Środowiska, Poznań 1996.
 
5.
 
6.
Krzysztofiak L.: (red.) 2014 Raport o stanie środowiska przyrodniczego Stacji Bazowej Wigry w roku hydrologicznym 2013. WPN, Krzywe.
 
7.
MGPP, IOŚ (2010) Sformułowanie - w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń - w korzystaniu z wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni. (Formulation of restrictions on lake and reservoirs water use and land use in their catchments - in Polish) Kraków, Warszawa.
 
8.
Murat-Błażejewska S., Błażejewski R.: (2012). Creation and implementation of sustainable lakes management plans. Int. Lim. Conf. „Natural and Anthropogenic Transformations of Lakes” IMGW, Łagów Lubuski.
 
9.
Poznan* Miasto know-how (2013) http://osiedlegrzybowe.zlotnik... wersja uzupełniona 1.pdf Access: July 23, 2015.
 
11.
Sapek A., Sapek B.: (2011) Fosfor w opadzie atmosferycznym (Phosphorus in rainfall - in Polish). Ochr. Środ. i Zas. Nat., 50, 122-133.
 
12.
Schindler D. W.: (1974) Eutrophication and recovery in experimental lakes: implications for lake management. Science 184, 897-899.
 
13.
Wang H.: (2009) Mitigation of lake eutrophication: Loosen nitrogen control and focus on phosphorus abatement. Progress in Natural Science. 19, 1445-1451.
 
14.
Wołos A., Mioduszewska H.: Wpływ stosowania przez wędkarzy zanęt na efekty wędkowania i bilans biogenów ekosystemów wodnych. (Impact of ground fish baits on angling effects and nutrients balance in aquatic ecosystems - in Polish). Komunikaty Ryb.1, 2003. 23-27.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top