ORIGINAL ARTICLE
Elastomer Spacers in Fire Conditions
 
More details
Hide details
1
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, Poland
 
2
Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych, Filtrowa st 1, 00-611 , Warszawa, Poland
 
 
Online publication date: 2017-11-18
 
 
Publication date: 2017-09-26
 
 
Civil and Environmental Engineering Reports 2017;26(3):109-119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper, fire resistance of linear joints seal made of elastomer spacers under standard fire conditions, and thermal degradation range of EPDM elastomeric spacers are investigated. The geometry of elastomer spacer joints is important not only for their load capacity under normal conditions - thickness, width, and cavity depth can also influence fire resistance performance. Linear joints of different thicknesses and widths have been tested. The fire insulation and fire integrity were verified for various arrangements. Relatively low thermal degradation rates have been measured, given that EPDM is a combustible material.
 
REFERENCES (11)
1.
EN 1366-4:2006+A1:2010. Fire resistance tests for service installations - Part 4: Linear joint seals.
 
2.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki rolnicze i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 132 poz. 877 z późniejszymi zmianami).
 
3.
Sędłak B.: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 1, Świat Szkła, 9, (2012), 52-54.
 
4.
Sędłak B.: Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych. Cz. 2, Świat Szkła, 10, (2012), 53-58, 60.
 
5.
Sędłak B. Badania odporności ogniowej przeszklonych ścian osłonowych wg nowego wydania normy PN-EN 1364-3, Świat Szkła, 7-8, (2014), 49-53.
 
6.
Turkowski P., Roszkowski P.: Odporność ogniowa żelbetowych balkonów wspornikowych z łącznikami zbrojeniowymi, Materiały Budowlane, 7, (2014), 23 - 24.
 
7.
Roszkowski P., Sędłak B., Sulik P. Fire resistance of linear joint seals with movement capability -results comparison, 2ND International Fire Safty Symposium 2017 Napoli, Italy, 2017, pp. 289-296.
 
8.
G. Camino and S. Lomakin, Intumescent materials, Fire Retardant Materials, A. R. Horrocks and D. Price, Eds. Woodhead Publishing Limited, 2001, pp. 318-335.
 
9.
EN 1363-1:2012 Fire resistance tests - Part 1: General Requirements.
 
10.
G. Zapotoczna-Sytek, P. Sulik, G. Woźniak, and M. Abramowicz, Przegrody budowlane wykonane z aut.oklawizowanego betonu komórkowego (ABK), a bezpieczeństwo pożarowe, in Dni betonu: Tradycja i nowoczesność. 8 Konferencja, 2014, pp. 803-814.
 
11.
EN 13501-1:2007+A1:2009 Fire classification of construction products and buildings elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire test.
 
eISSN:2450-8594
ISSN:2080-5187
Journals System - logo
Scroll to top